ข่าวสาร
เกมนี้
อินดี้ - วันวางจำหน่าย: 19 ส.ค. 2013

Let's spend the next three real-time days together uncovering the mystery of what went horribly wrong on a derelict generation ship, with the help of a spunky/more-than-slightly-traumatized AI sidekick!

วิดีโออินดี้ เพิ่มเติม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Hate Plus
ประเภท: อินดี้
ผู้พัฒนา: Love Conquers All Games
ผู้จัดจำหน่าย: Love Conquers All Games
วันวางจำหน่าย: 19 ส.ค. 2013