Още относно тази игра
Заглавие: Nancy Drew: the Ghost of Thornton Hall
Жанр: Приключенски
Разработчик: Her Interactive, Inc.
Издател: Her Interactive
Дата на излизане: 14 май 2013

Mild Violence

Онлайн взаимодействията не са оценени от ESRB