ข่าวสาร
เกมนี้
ผจญภัย, แคชชวล, อินดี้, สวมบทบาท, กลยุทธ์ - วันวางจำหน่าย: 7 พ.ย. 2013

FREE GAME UPDATE! Desktop Dungeons: Enhanced Edition. More ways to die horribly in 10 minutes or less. The award winning quick-play puzzle roguelike is now packed with new content, new classes and a new way to play: Compete against your friends in the seeded Daily...

วิดีโอสวมบทบาท เพิ่มเติม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Desktop Dungeons
ประเภท: ผจญภัย, แคชชวล, อินดี้, สวมบทบาท, กลยุทธ์
ผู้พัฒนา: QCF Design
ผู้จัดจำหน่าย: QCF Design
วันวางจำหน่าย: 7 พ.ย. 2013