ข่าวสาร
เกมนี้
ผจญภัย, อินดี้ - วันวางจำหน่าย: 22 มิ.ย. 2012

Face your Destiny!In Andergast, whose inhabitants are considered to be notoriously superstitious, King Efferdan awaits a state visit from high-ranking dignitaries.

วิดีโอผจญภัย เพิ่มเติม
วิดีโอเพิ่มเติมจาก Daedalic Entertainment
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: The Dark Eye: Chains of Satinav
ประเภท: ผจญภัย, อินดี้
ผู้พัฒนา: Daedalic Entertainment
ผู้จัดจำหน่าย: Daedalic Entertainment
วันวางจำหน่าย: 22 มิ.ย. 2012