รายการแนะนำ ข่าวสาร
สำหรับคุณ
Nine deities. Nine heroes. And only one champion. Mythical Greece. The land of gods, poets, heroes, but also of terrible monsters and creatures. Numen is a fully three-dimensional action RPG set in mythical Greece.
บทวิจารณ์จากผู้ใช้: ผสมกัน (104 บทวิจารณ์) - 46% จาก 104 บทวิจารณ์จากผู้ใช้สำหรับเกมนี้ เป็นแง่บวก
วันวางจำหน่าย: 3 มิ.ย. 2010

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

ซื้อ Numen: Contest of Heroes

เทศกาลลดราคาวันตรุษจีน! ข้อเสนอจะจบลงใน

 

เกี่ยวกับเกมนี้

Nine deities. Nine heroes. And only one champion. Mythical Greece. The land of gods, poets, heroes, but also of terrible monsters and creatures.

Numen is a fully three-dimensional action RPG set in mythical Greece. The player controls one of nine heroes, who in the name of the gods they follow compete in a grand test of their capabilities. Heroes who undertake a pilgrimage over the highest mountains, through valleys and deep forests, underground vaults and the scorched sand of deserts.

Numen however is no mere hack-and-slash game. It offers the player the possibility of tactical decision making, searching for enemies’ weak spots, selection of adequate weapons. It rewards those who are able to adapt to the changing situation on the battlefield. In this the player is helped by the unique powers and abilities invested in him or her by the god he or she follows, provided that the god is happy with him or her. The Olympian gods, after all, are renowned for their wanton and unpredictable nature…

 • Action RPG with strong and intriguing storyline and surprising plot turns.
 • Detailed 3D design with state-of-the-art visual effects.
 • The game world based on the Greek mythology comprises of tens of locations situated on 12 islands with both exteriors and underground labyrinths.
 • Many extensive main story and side quests.
 • Select your hero‘s gender, his or her specialization out of three possibilities and one of nine deities for him or her to worship.
 • Plenty of unique weapons, armors and items, more than 80 spells and abilities.
 • Arena duels, training combats and tournaments.

ความต้องการระบบ

  Minimum:

  • OS: Windows XP(SP3)/Windows Vista(SP1)/Windows 7
  • Processor: Intel Core 2 Single 1.6 GHz Processor (or equivalent) or AMD 64 2.0 GHz Processor (or equivalent)
  • Memory: 1 GB (1.5 GB Vista and Windows 7)
  • Graphics: ATI Radeon X850 256MB or NVIDIA GeForce 6600 GT 128MB or greater (Windows Vista: Radeon X1550 256MB or NVidia GeForce 7600GT 256MB)
  • DirectX®: DirectX (August 2009)
  • Hard Drive: 3GB HD space
  • Sound: DirectX Compatible Sound Card
บทวิจารณ์จากผู้ใช้ที่เป็นประโยชน์
32 จาก 36 คน (89%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
8.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 9 ธันวาคม 2015
I've been trying really hard to like this game from the moment that I started playing. With each passing encounter, with each newly introduced event, with each new NPC speaking and each logic flaw in either narrative or combat; my task grew to become harder and harder. Finally, I give up. This is the day that I'll leave an RPG unfinished.

As the curtain opens, we watch a cinematic about a legendary artifact; the Sickle of Chronos being stolen. Then, we choose between two 12 year old siblings - one male and one female - to take as our character, and begin playing a pesteringly long, somewhat illogical and predictable prequel story. By the end of the prequel, our "hero" is given the "choice" of becoming the champion of one of the 9 Olympian Gods to compete in a contest. If she/he prevails, her/his one wish will be granted by the gods. To accomplish this deed, our hero is sent to the Island of Machantar to the main temple of his/her deity. After that point, our hero will venture out on an unending journey of hack & slash to acquire that accursed sickle.

Numen: Contest of Heroes is a single player 3D RPG in a run on the mill MMO model - which is based on fetch quests or killing a certain amount of monsters to get a certain drop - with the skill bar, mobs to kill and levels to gain. You slay monsters, gain level and loot, travel to new areas with tougher monsters and so on and on... which would be quite alright if it wouldn't be for a couple of downers. To begin with, the storyline is botched, with you always ending up aimlessly wandering around to try and discover "what to do next". Quest indicators fail to present pointers or direct towards locations. Any and all areas of the game are open, so it wouldn't differ whether you are level 20 or 80, you can always find a mob to get yourself killed by accidentally.

There is a monstrous imbalance between classes; warrior being overpowering, mage being somewhat decent and archer being completely pointless. Skill and item usage are completely laggy; you end up pushing a hot key 2-3 times before the game decides to cast that spell and by then - guess what? - You are usually dead. There is no actual lore to gods or no differentiating factor between gods, so your choice of whomever you decided to follow there is somewhat irrelevant. The game fails to deliver any kind of authentic lore: there are Greek names and figures thrown around, bravo. As if that would be enough for a setting. Aside the main scenario - and a vague one at that - side quests are not many, and they end up popping around in completely imbalanced levels. Dialogue is forced, unimaginative and usually contains a couple of typos anyhow. Arena battles or tournaments rely on luck and how laggy your casting would be instead of actual skill and reflexes. Oh, and as far as atmosphere goes: graphics and textures are okay - with no facial or physical customization option for your character, and the soundtrack decides to take long pauses of silence as you play for no apparent reason.

Phew, sorry. I hate being thoroughly this negative, but Numen: Contest of Heroes would be a somewhat acceptable MMORPG. As a single player RPG, it fails to deliver either interest in story, any character or scenario involvement, decent game or combat mechanics or basically any good time. I remember having better time with Metin 2. That was multiplayer at least. When I bought this game, it was on sale for 99 cents so it's not a big loss, but if you are interested in an Action RPG in a Greek Setting, Titan Quest is most definitely a better choice. Good day.

Please also check out Lady Storyteller's Curator page here - follow for regular updates on reviews for other games!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
61 จาก 80 คน (76%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
8.8 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 9 ธันวาคม 2013
It's not a good RPG, but it's not a total catastrophe either... The item and level grinding is boring, it lacks in story and especially in side quests and the level 'design' is pretty much non-existant. Most of the game looks more random than Diablo while it isn't. While the game isn't a complete waste of time and has some moments, the lack of speech for the few NPCs, the mindnumbing and pointless arena fights and a lot of other small details make the game very dull and sometimes tedious to play. There's just so many better Diablo clones around and this one is hardly worth anybody's time. The final battle is a joke compared to the other boss fights. So many design flaws in one game that it's almost a candidate for a rotten tomato award... Unless you're extremely bored and have nothing better to play, stay away from this game.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
52 จาก 67 คน (78%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
31.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 28 กุมภาพันธ์ 2014
บทวิจารณ์ช่วงวางจำหน่ายล่วงหน้า
Numen: Contest of Heroes basically plays like a single player MMO, complete with hotkey bar, ability cooldowns, and combat that doesn't feel like it's quite connecting. It isn't a great game, but it's at least a decent one, and well worth the huge sale prices I've seen it (currently $0.99 as I write this review.) I myself picked it up for $7.50 soon after release, and don't really regret it, though $5 or less is the sweet spot here IMO.

The introductory / tutorial section is pretty boring, but persevere and the game becomes more enjoyable later. You start out as a kid, and through a few quests learn the basics of the three primary classes - Warrior, Archer and Mage. At the end of the tutorial you get to pick which of the three classes you want to become, and appear as a leveled up adult with only the abilities of the chosen class. At the same time you also pick which God to worship, granting you additional abilities and bonuses, which increase as you make your God more proud of you through your actions.

Then it's standard fantasy RPG fare. You go on quests, trigger events which advance the plotline, unlock new areas and make more quests available, kill monsters to level up and get better loot, and eventually kill the final boss and beat the game. You encounter other heroes along the way and choose whether to help, hinder or ignore them. And there's an Arena tournament event where you can fight these heroes as well.

The balance seems a bit off in some areas. A couple times you can be thrown into a new area severely underlevelled for the enemies, and have to grind before you can take on more than one of them at a time. Then 3/4 of the way through you find that 90% of your attacks are critical hits and enemies don't stand a chance as long as you don't get careless.

Overall I'd recommend the game when it's on sale, though not at the base $9.99 price.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
15 จาก 16 คน (94%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
18.8 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 1 มกราคม 2015
I really like this game.

It looked to me like an arena fighting game at first glance so I always ignored it. I bought it on sale for 79 cents on a whim and I'm sure glad I did.

It looks like Titans Quest, but It plays very much like an MMO. Tab targeting, auto-attack, skills hotbar, camps of mobs you have to carefully pull, etc. If you aren't in to MMO-style combat, you may not like this. The combat reminds me of Vanguard and several others. Fights are quicker though, mobs your level usually die in 10-15 seconds.

The leveling is relatively fast so far. I've been playing about 6 hours and am level 31. I did grind out a couple of levels once to make an area easier, but it only took about 10 minutes.

A big plus for me is that there are 16 item slots, including four ring slots. I prefer many slots and slower upgrades rather than constant upgrades to 6 or 8 slots.

One of the things I didn't like about it are the slow walking speed when you first start the game as a child. But once you leave the tutorial island and become an adult, the walking speed is very good.

Another thing I don't care for is the day/night system. You have to find a campfire to rest, with the option of resting to restore stamina only, or until morning or evening. It seemed like I had to rest until night time to make one quest mob appear but there was no indication of this that I saw so I roamed around looking for him before trying to wait until night time. So far, this was the only time day or night mattered, other than picking some flowers on the tutorial island, and you are told to do that at night.

The last thing is the save system. You can only save at one of the campfires. There are plenty of them around so this is not a big issue for me, but a "save anywhere" would be nice.

I only went to the arena for a few minutes and it was kind of weird and not all that fun, so hopefully it'll be mostly optional.

The graphics are on par with most MMO graphics and the sound is adequate but there is not a lot of music.

Having finished all other RPG's that interest me, and being between MMO's at the moment, I'm having a lot of fun with this. I would have easily paid the full $7.99 for it had I realized what it actually was.

Edit:

1) I finished the game in 13 hours at level 80.

2) The arena is optional. I never went there again and only lost a little favor with the gods for missing a tournament.

3) The night/day thing was not a big deal. There are 3-4 times someone or something will only appear at night.

4) A couple of the quests are a bit vague. I consulted a walkthrough a few times.

5) It did crash on me twice, both times after saving and entering a new zone.

It was still probably the most fun I've ever had for 79 cents, and is well worth even full price, imo, if you can overlook a few minor issues.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
20 จาก 26 คน (77%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
22.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 27 ธันวาคม 2014
I will only reccommend this game to people playing RPGs on a budget. I'm sure you can get this game for a dollar during a sale, and I'd say it's worth it at that point. Besides that, it's a low-budget, not quite horrendous but still not-good RPG with an ancient Greek aesthetic. For some reason, it plays exactly like an MMO in spite of its being single-player only, and the titular contest comes down to you dueling one or two NPCs over the course of the game. But if the struggle is real, there are far worse games to spend a dollar on.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน