Thrills abound as the ghost-hunters from the hit TV show “Paranormal State” race to solve a terrifying Civil War haunting!
Κριτικές: Ανάμεικτες (106 κριτικές) - Το 68% από τις 106 κριτικές των χρηστών για αυτό το παιχνίδι είναι θετικές.
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 26 Νοε, 2013

Συνδεθείτε για να προσθέσετε αυτό το αντικείμενο στη λίστα επιθυμιών σας, να το ακολουθήσετε ή να το σημειώσετε ως μη ενδιαφέρον

Αγορά Paranormal State: Poison Spring Collector's Edition

 

Σχετικά με αυτό το παιχνίδι

The Paranormal Research team from the hit A&E TV show "Paranormal State" is called in to investigate a terrifying supernatural event at Poison Spring State Park, historical site to a grisly Civil War battle. Join the team as their newest member, solve this ghostly case, and reunite two wayward spirits in this eerie Adventure game!

 • Scour over 40 locations and 20+ Hidden Object scenes of hauntingly beautiful Poison Spring State Park!
 • Enjoy detailed, hand-painted artwork, full voice-acting, and a story inspired by true events!
 • Detect spiritual occurrences with special gadgets, such as the EMF Meter, the Thermal Cam, and more!
 • Solve 30 spooky puzzles and save the state park in Paranormal State: Poison Spring!

Απαιτήσεις συστήματος

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Minimum:
  • OS: Windows XP Service Pack 2
  • Processor: 1.6 GHz
  • Memory: 1 GB RAM
  • Graphics: OpenGL 1.2+ or compatible graphics card
  • DirectX: Version 9.0
  • Hard Drive: 786 MB available space
  Recommended:
  • OS: Windows 7
  • Processor: 2 GHz
  • Memory: 2 GB RAM
  • Graphics: OpenGL 1.2+ or compatible graphics card
  • DirectX: Version 9.0
  • Hard Drive: 786 MB available space
  Minimum:
  • OS: OSX 10.7 (Lion)
  • Processor: 1.6 GHz
  • Memory: 1 GB RAM
  • Graphics: OpenGL 1.2+ or compatible graphics card
  • Hard Drive: 786 MB available space
  Recommended:
  • OS: OSX 10.9 (Mavericks)
  • Processor: 2 GHz
  • Memory: 2 GB RAM
  • Graphics: OpenGL 1.2+ or compatible graphics card
  • Hard Drive: 786 MB available space
  Minimum:
  • OS: Ubuntu 12+
  • Processor: 1.6 GHz
  • Memory: 1 GB RAM
  • Graphics: OpenGL 1.2+ or compatible graphics card
  • Hard Drive: 786 MB available space
Χρήσιμες κριτικές χρηστών
3 από 3 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
4.3 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 16 Σεπτεμβρίου
I hear this is based on some TV show on A&E that I've never seen because our waxen-faced hero there won't shut the ♥♥♥♥ up about it for the first 5 minutes of gameplay. He's the leader of some rag-tag Scooby gang that goes around and uses their dad's spare electronics to pretend ghosts exist. Some ♥♥♥♥'s going down in a state park built on an old Civil War battleground and you get to help them suss it out.

Aside from the fearless leader and the contrived-as-hell plot, this is a very solid game. The graphics are clear and detailed, which you would think would be a regular priority in games where you have to find things. It really does make a huge difference in the item searches, which are a small step backwards from Infected in that you have to find some really obtuse, nonsensical items like shadows and symbols. They're still quite fun and seem easier than in similar games. The puzzles are also great, clearly explained and easy to get the hang of, but still provide a decent challenge. The detail extends to the environments you navigate, with lots of things to examine and learn more about the park from. There are even some hidden objects scattered around the map to find just for fun. I think this one makes a perfect entry-level hidden object game for people new to the genre, and is polished and fun enough for veterans as well. Thumbs up.

Seriously though, he makes that kind of face through the entire game.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
2 από 2 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
4.0 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 17 Απριλίου
Short version: 61%
Poison Spring is a mediocre hidden object game with decent art style, no difficulty, a boring story, and a bunch of really bored actors.

Long version:
Paranormal State: Poison Spring is supposed to be a tie-in game of the American “docudrama” show of the same name, despite the fact that none of the characters look like the cast.

The storyline is of a generic hidden object game about a few investigators, ghosts (from the American Civil War), shamanistic magic, and an obligatory dark entity to banish. The plot just moves whenever the writer realised something should happen, and the actors read everything with the same bored tone.

As a game it offers one challenge, the terrible hit detection… because the 20-30 objects per scene sure won’t provide any trouble. Same goes for the puzzles– except one, which will be a nightmare fuel for many of those who want to complete the game without the Skip button.

If you liked (or, well, remember) the original show, or you just ran out of all other hidden object games, this may be worth on a sale, but otherwise stick to the better titles.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
4 από 6 άτομα (67%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
6.1 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 17 Μαΐου
Paranormal State was a documentary show about the real efforts of Ryan Buell and his best friends to become Ghostbusters. He is joined by Eiffel 65 (some hippie woman), Sergei Federov (a tech guy), Hurricane Katrina (the interview woman), his gramma Lorraine, and some other woman with a creepy smile as they struggle to discover the sinister events occurring at Poison Spring. This game is a documentary, and the events were filmed in real time.

From a gameplay standpoint, PS:PS is solid. The hidden object scenes are a tad on the easy side, but they never repeat themselves, The other puzzles tend to be enjoyably difficult, with the exception of two Tower of Hanoi (more like Tower of ANNOY) puzzles that show up, and a boring 'jump stones over other stones until only one's left' puzzle.

The story itself is pretty unusual, for being based on real events. (After all, something with the name Paranormal State would never lie about ghosts, right?) The Ghostbusters roll into Poison Spring to help Iris (the curator of the park) fend off the Cherokee version of Satan, along with the help of some old fogey Indiana Jones wannabe (seriously, the dude has fedoras all over the place, and a whip, and he has a poster of Indy in his tent). You also meet the ghosts of a black Union soldier and his Cherokee lover, the daughter of the dude who summoned the Cherokee Satan in the first place (so, your typical Romeo and Juliet stuff). I really had no idea the Civil War was almost decided by a demon summoning, so this game is truly edutainment. (That couldn't be wrong, could it? After all, a show with the integrity of Paranormal State would never lie...would it? ...Nahhhh!)

Overall, a fine experience for any fan of HOGs, or the show this was adapted from. Plus, an extra 10/10 for demonstrably proving the existence of demons, life after death, and time travel (since I found sushi in a Native American grave that had been sealed since the Civil War).
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
2 από 3 άτομα (67%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
10.2 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 16 Ιουνίου
While I haven't watched the TV series, I suppose if the game was about a faux paranormal group, it would have been more interesting.

As a casual HOG (Hidden Objects Game) that I purchased cheap via the Steam Summer Sale, I enjoyed the game for its challenging puzzles, premise and design.

But the story is hoakie, the majority of the characters really offer you any help except two and for those who want realism with the supernatural, you're not going to get that, considering that the dead will be communicating with you quite clearly.

You do get an extra chapter after you beat the game.

While I need three more achievements, one playthrough for the game is enough for me. The acting is hoakie, the limited interactions, character involvement and facial expressions hurt the game. It's only saving grace is wanting to find out who was responsible and why...

I recommend this game if you can get it under $3 but anything more than that and it's not recommended.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
111 από 170 άτομα (65%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
5.0 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 27 Απριλίου, 2014
"The scariest bit was his face"

My attention was brought to this game while it was still trying to get through Steam Greenlight and was offering free keys to users willing to vote. Now the game is up, and while me and many other users are still awaiting the promised keys, this game appeared in a bundle, so I've picked it up there so I can play and review the game for all those who are still waiting.

Story
As someone who doesn't watch television, my knowledge of this was minimal until I looked it up for my review. The knowledge that the series was supposed to be reality TV just makes this so much worse. Anyway, this game has the team, along with you, a new guy who doesn't receive a name, go to see someone about some recently strangeness at the site of a Civil War battle. This really was a weak point of the game, and given I know now of the 'reality TV' series, I can only face palm at the thought that it would be so poor as well.

Presentation
Expressionless faces and emotionless voices. This was so bad. The characters from the TV show have some poor caricatures, most of which don't closely match the original characters. Still, they aren't so bad you couldn't match them to a photo. The fact that the faces are never changing, no matter the current events, well, that is less forgivable. The main character just has a creepy stare that never changes through the game, and the rest aren't much better. I've been informed that the voice acting isn't from the original actors either, which doesn't bother me as I've never watched it, but the poor quality of it certainly does. Little emotion to it, and bad all round.

At least once you ignore the characters, the rest is at the expected level of quality for a hidden objects games. Items are clear, but don't stand out, which is what you would want from the genre. Nothing special to mention, but no more complaints from this section.

Controls
Purely point and click with the mouse. The only problem here was picking up an item to use on the same screen, as where you would expect the pointer to be isn't always correct, resulting in trying to guess the correct positioning to continue on.

Gameplay
With a hidden object game, there isn't a lot to the gameplay. A number of rooms to look through, finding hidden object puzzles, logic puzzles and items for solving the logic puzzles. In two of these, the game is fine. Hidden object puzzles went as expected, even if it doesn't bring anything special to the table. Locating items for the other puzzles is also simple enough.

The logic puzzles, here there are some more problems to add to the list of flaws. Some of these are quite alright, while some of them seem to have no logic to them, just attempting everything until it works. One early puzzle was to get the electricity working by replacing fuses. You have several empty slots and several coloured fuses. The slots weren't marked in any way that I could see, you just tried each fuse until a small light lit up, then moved to the next. That isn't any sort of puzzle, just random guessing. If there was a logical solution, it wasn't visible to me. There were several others handled just as poorly.

Lifespan
This game is quite short, being under 5 hours to beat both the original campaign and the bonus content unlocked after that, though that is an acceptable length for the genre. There are also 20 achievements, but most if not all will be unlocked the first time around. There are some difficulty settings but this only effects what level of hints you will receive during the game, something I never used myself. Chances are you won't bother with this game once you have completed it the first time.

Closing
Overall, this game really isn't worth a purchase, at least not at the asking price. There are many better games available capable of testing both your eyes and your mind, without inflicting the problems mentioned.

4 / 10
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία