A hyperdrive malfunction sends Keith T. Maxwell tumbling through space and time to fight for his life against a mysterious alien armada that is wreaking havoc.
Κριτικές: Κυρίως θετικές (749 κριτικές)
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 21 Αυγ, 2012
Δημοφιλείς ετικέτες χρηστών για αυτό το προϊόν:

Συνδεθείτε για να προσθέσετε αυτό το αντικείμενο στη λίστα επιθυμιών σας, να το ακολουθήσετε ή να το σημειώσετε ως μη ενδιαφέρον

Αγορά Galaxy on Fire 2™ Full HD

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ! Λήγει σε

 

Προτείνεται από επιμελητές

"A very fun Freelancer-style game with a short story-based campaign and plenty of missions to do afterwards."

Σχετικά με αυτό το παιχνίδι

With the recent release of Galaxy on Fire 2™ Full HD, Fishlabs Entertainment’s award-winning sci-fi saga finally blazes onto your Windows PC. Millions of installed copies and thousands of raving reviews by fans and media alike leave no doubt that Galaxy on Fire 2™ is the undisputed benchmark for open space shooters on mobile devices. And now it is ready to take the PC by storm as well and set it on fire with a compelling story line, next-gen 3D graphics, rich sound design and action-packed sci-fi gameplay!

In the game you will take over the role of the intergalactic adventurer and war hero Keith T. Maxwell. Catapulted 35 years into the future by a malfunction of his hyperdrive, he suddenly awakens at at the far end of the galaxy, where he quickly finds himself fighting for his life against a mysterious alien armada that is wreaking havoc on the warring races occupying this volatile sector of space. Despite his efforts to return home, Keith is drawn into a deadly plot to investigate and stop this alien menace. Along the way he must fight space pirates, trade cargo, explore new territories and negotiate with shady characters to uncover the truth about this powerful enemy and ultimately find his way home. Old friends and new enemies join forces as Keith takes command of a dangerous intergalactic mission that sends him deep into enemy space, bringing the war to an explosive conclusion that will set the entire galaxy on fire.

Follow the rich and engrossing storyline through a fully 3D, war-torn galaxy with over 10 hours of action-packed gameplay, or head off on an interplanetary journey of your own design: mining asteroids, trading ore and supplies, taking on mercenary missions, working as a pirate and manufacturing new weapons and equipment as you seek adventure and excitement on the final frontier. Buy and customize more than 30 different types of spaceship to aid you in a variety of heart-pounding missions, including escorting convoys under pirate attack, capturing intergalactic criminals, rescuing alien VIPs, transporting valuable goods between star systems, commanding mercenaries on dangerous tactical assignments and recovering alien technology from the darkest corners of the galaxy. With fully customizable controls for mouse, keyboard and gamepad, Galaxy on Fire 2™ Full HD brings the finest outer space adventure to your PC - bigger and better than ever before!

Key Features

 • A vast, living galaxy with over 20 solar systems and dozens of beautifully rendered planets
 • 100 unique 3D space stations and more than 30 customizable spaceships
 • Unique reputation and diplomacy experience systems
 • Choose between story-driven, mission-based and sandbox gameplay
 • Complex trading system with over 170 different commodities
 • High quality visuals and a rich 3D soundtrack including full voice acting in English and German
 • Optimized to take full advantage of the rendering power of current generation PCs and older models alike
 • Fully adapted controls for mouse, keyboard and gamepad
 • All 3D models rebuilt from scratch for next-gen visuals, featuring four-times the original resolution and even more textures on all spaceships, stations, jump gates and asteroids
 • Individual texture sets for all 30 spaceships including diffuse, normal, and specular maps in an HD 2048 by 2048 pixel resolution
 • Enhanced background images and resolution on space environments and planets for a crystal-clear experience on large HD screens… and beyond
 • Additional DirectX shaders and post effects as well as heavily revised explosion, engine flare and muzzle flash special effects

Απαιτήσεις συστήματος

  Minimum:
  • OS: Windows XP SP2, Windows Vista, Windows 7
  • Processor: Intel x86 compatible CPU with SSE 2GB RAM
  • Memory: 2 GB
  • Hard Disk Space: 2 GB
  • Video Card: DirectX 9c compatible garphics card with more than 512 MB RAM
  • Sound: DX 9.0c compatible sound card
  • DirectX®: 9.0c
  Recommended:
  • OS: Windows XP SP2, Windows Vista, Windows 7
  • Processor: Intel x86 compatible CPU with SSE2 3GB RAM
  • Memory: 3 GB
  • Hard Disk Space: 2 GB
  • Video Card: DirectX 9c compatible garphics card with more than 512 MB RAM
  • Sound: DX 9.0c compatible sound card
  • DirectX®: 9.0c
Χρήσιμες κριτικές χρηστών
141 από 169 άτομα (83%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
1.0 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 26 Δεκεμβρίου, 2014
-
Click for Gameplay Trailer
-
>>>>>>>>>>This is my review account, because the low playtime.<<<<<<<<<<<
Graphics:
+ pretty Ship Models
+ harmonious color scheme
+ predominantly sharp textures
- but overall quite lacking in detail and generic

Atmosphere:
+ coherent space scenario
- systems too similar
- battles without Pep
- eventless, long itineraries

Sound:
+ background music suitable
- but repeated too quickly
- mixed sound effects

Balance:
+ proper introduction
+ four levels of difficulty
- asteroid mining and trade unprofitable
- ship repertoire is hardly used for campaign

Mission Design:
+ pirate hunting, mining asteroids, trading and transportation
- variety tends towards zero
- no impetus for the exploration of the galaxy

AI:
+ capable wingmen
+ opponents occasionally fall unexpectedly in the back
- enemies with a death wish

Weapons & Extras:
+ over 30 different spaceships
+ ships has its advantages and disadvantages
+ many different weapons & equipment
- implausible hitboxes

Story:
+ sympathetic dialogues
- central conflict remains faded
- abruptly to an end

Game Size:
+ achievements with rewards
+ endless game
- hardly motivated
- solo playtime around 6 hours

Multiplayer: no multiplayer

The space action game Galaxy on Fire 2 was and is a popular on mobile devices, successful titles. Whether the concept works in the full HD version on the PC, clears the test.
Now available with Galaxy on Fire 2 Full HD the space action game for the PC ready. And once again demonstrates the title something very good: that game mechanics that work great on mobile devices will not necessarily have to make on their home computer fun.

To gain access to better spaceships (well 30 piece's, each with its own pros and cons) and equip them with appropriate upgrades like shields, scanners, weapons, transport boxes and other things, we must distinguish between the main missions extra work and earn credits. The equipment essentially represents the main motivation of Galaxy on Fire 2.

The content is at first sight quite neatly: Galaxy on Fire 2 provides space battles against aliens and pirates, an Economic and faction system, resource extraction, a campaign, and the urge to always get hold of better ships and equipment - most of it but is far too rudimentary and immature.
In order to get jobs, Maxwell has the bars ("Space Lounge" called) of about 100 space stations of the game. There then find standard missions of the brand "Pirates do" and "people to bring Planet X". Alternatively, we can reduce asteroid or transport goods from A to B in the context of a mini-game. However, both also made little lucrative latter half-baked, as deals and prices on each station periodically be re-rolls. A sophisticated planning of trade routes so therefore falls flat.

To make matters worse, the intelligence of AI enemies moves at the level of space junk with the will to survive of a walnut. Too often hang idly opponent ships before our guns around or spin ahead of us. This makes it clear lack of dynamism that fighting games are extremely sluggish.

Galaxy on Fire 2 is a solid game. So solid that I wish someone would the developers, press two million in the hand and say, "Does that even finished!". The end result would interest me quite, because the potential is there.

But currently, Galaxy on Fire 2 offers from all too little, and what's inside, is not mature. In a mobile game, it may be enough between every now and again to fly a bit on the bus and to farm, but of a PC game I expect more. One thing you have the HD version but keep benefit: The port is technically properly managed.

Genre fans can take a look at Galaxy on Fire 2, but probably only because there is hardly known in this sector significant alternatives.

Score: 69 / 100
gamestar.de

Sorry for my bad english.
Thanks for reading! If you Like my Review, give me a Thumbs up in Steam.
Your help is greatly appreciated :)

My Curator Page:
Sub

My Steam Group:
GameTrailers and Reviews

My YouTube Channel:
Steam Reviews
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
95 από 109 άτομα (87%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
5.6 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 18 Νοεμβρίου, 2014
When I say I do not recommend this game, DO NOT TAKE IT THE WRONG WAY:
Galaxy on Fire 2 is an amazing game in almost every aspect and I simply loved it on both mobile and pc. However, the cost for the PC version is simply too high, especially considering that none of the expansion packs are included or even available. If these expansion packs were to be added in future updates I would recommend without hesitation, but the cost and knowledge that "Supernova" and other expansions will never be added is too much.
Great game, with some unfortunate mistakes. If its ever on sale though, consider getting it for sure.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
78 από 108 άτομα (72%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
4.7 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 6 Νοεμβρίου, 2014
I have spent many hours playing this on an iPad and truly love the game. But without the additional content (and with the knowledge that it will never be released for PC) I would advise folks to pass on this one and any other game these developers put out. It is the add-ons that make the game fun...without them it is so-so.

Frankly, I feel ripped off. Twenty bucks for half a game. If it is ever on sale for $3.99, pass anyway.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
29 από 35 άτομα (83%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
16.1 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 2 Νοεμβρίου, 2014
Galaxy on Fire 2 Full HD is a space-based flight arcade simulation from Fishlabs Entertainment, it is a PC remake of the Galaxy on Fire 2 game on iOS and Android.

Galaxy on Fire 2 Full HD, in terms on gameplay, it is very similar to the iOS and Android version. You can mine asteroids for resources, fighting pirates, buying and upgrading ships, doing missions like destroying space garbage, defending space station or transporting cargo or people. For a PC game, Galaxy on Fire 2 Full HD is too short and very lack of features. It's very fun to play, but there's just not much to do in the game, especially since the DLC wasn't released on PC.

Galaxy on Fire 2 Full HD graphics are indeed good, but to called it Full HD it's just kinda lying. You may call it false advertising. Other than that, the graphics are good and the performance are great, no lags, frame rate issues and such, the game is playable.

Galaxy on Fire 2 Full HD is a good game, fun to play, but kinda overpriced, unless the DLC are included with the base game. I recommend this on sale.

Rating 6/10
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
34 από 47 άτομα (72%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
12.0 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 25 Οκτωβρίου, 2014
Plays really well on PC and while it lasts is fun. It's a cut down Elite style game with a story that is sufficient for style of game (just don't expect anything special) and lots to buy and upgrade to. Unfortunately the life of this game is where it falls down. Without all of the expansions available on the mobile versions (Apple/Android) you soon find yourself at the end of the game with all the upgrades available and a wanting for more. Disappointingly the expansions are not available so the fun ends there and that is the only reason not to recommend this game.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
21 από 26 άτομα (81%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
37.5 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 28 Δεκεμβρίου, 2014
Galaxy on Fire 2 isn't a bad game. The graphics are good, combat is okay, and there's a fair variety of missions. I cannot recommend it, however, because the game was functionally abandoned by its creator. GOF2 started as a tablet game, and like many such games, the best and most interesting parts are available as DLC. But Fishlabs only ported the core game to Windows, and they've made it crystal clear that nothing more is forthcoming because the Windows port "didn't make enough money" to bother supporting any further. For what I paid, I assumed that content was already included, and after finding out that it's not only not included, but it will *never* be available, I feel ripped off. There is no way this game is worth anywhere close to the asking price. Fishlabs Entertainment doesn't deserve your money because they don't support and stand behind their products.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
12 από 14 άτομα (86%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
34.0 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 15 Οκτωβρίου, 2014
Calling this Full HD is false advertising, Gimped HD is far more accurate. It has no pc support and none of the DLC will ever be released for it, furthermore, non DLC content, like the top tiered ships (Ghost, Dark Angel, etc.) have been removed from the PC version. Apparently the devs hate pc gamers.

With that said, its still a lot of fun, just keep in mind that 3/4 of everything mentioned in the guides you won't be able to do.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
9 από 11 άτομα (82%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
6.5 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 25 Οκτωβρίου, 2014
I highly recommend this game but not on PC because it's free on android and iOs devices and you can buy the DLCs for it. The PC version doesn't have any updates or DLCs because it didn't sell good. Well I'm not surprised because it doesn't worth 20 euro while it's free on other devices.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
8 από 10 άτομα (80%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
11.9 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 27 Νοεμβρίου, 2014
Game is FUN, but they didn't do as much with it as they could have, or should have.
Blueprints are a bit overly painful to usye. Moneymaking - mining is the easiest thing to do for cash.

Apperantly the DLC isn't available on steam yet, either.

I ahve finished the main quest lien, but there's a ton of sidequests to do that aren't really that interesting. Anyhoo, gonna wait impatiently for the dlc to be piorted to steam, hopefully at a decent price.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
3 από 3 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
2.3 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 19 Μαρτίου
It's good but it is also free on the Apple App store and the Google Play store. So only buy it if you want to play a simple entry level space sim.

Pros:
*It is REALLY easy to grasp. If you never played a space sim before but were always interested, this is a good way to dip your toes in the genre.
*It has a learning curve a 6 year old could grasp.
*It's as casual as a space sim can get (this may be a negative for some)

Cons:
*It's short
*It has little to no challenge
*Being a good entry level space sim, it is very basic
*No cockpit view, so immersion is limited
*Price

Overall I'll rate it 7/10. I had a good 10 hours of fun with it on my phone. I'd say wait and see if it goes on sale though. I know you can't really rate a game on price, but you can value it on the principle of price and with $20, you will not get your money's worth when you can get it for free, or an older more in depth space sim for the same price or less.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
3 από 3 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
22.1 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 17 Φεβρουαρίου
DO NOT BUY FOR PC! If you really want it, get it for your phone.

At first I was rather excited about this. It is, in just about every way possible, a very basic, simplified, single-player version of Eve Online (even some of the ship/station names and appearances are a little too similar to be purely coincidence). It is a freelance space simulator where you are a pilot and must hop from starsystem to starsystem trying to make a living through mining, combat missions, bounty hunting, or even just freighting trade items from station to station. Then you can put your earnings towards whatever you need to further your goals, better mining equipment, tougher armor, better weapons, larger cargo holds. The idea is solid, but execution is lacking.

Outside of the very very beginning of the game, mining became immediately useless as you could make far more cash in less time through combat missions. And by the end of the game even the combat missions had been phased out once you had a good cargo hauler and the ability to warp anywhere in the galaxy without having to system hop. You end up with 2 systems where you buy up all of an item for cheap, then warp to the other and sell it, then warp back and repeat.

Your money also tends to just sit around. In my first hour and a half of playing I'd already found and purchanced (without the use of guides) the best armor, shields, scanner, tractor beam, repair bots, and mining laser. From there there was nothing left to upgrade apart from getting bigger ships and better weapons. And thats only cause the best weapons are pure luck as to whether you will find them, but I'd already secured the best readily available ones. It's flat upgrades across the board you are looking for and since you can sell items for the same price you buy them unlike most games, you never lose money. If its better, buy it, cause when you find the next upgrade you can just sell your current for full price and buy the next. Theres no reason to try and save money or skimp out on small upgrades as you can't really lose money even if you try.

The game is also incredibly easy. At no point did I ever die while playing, or even come close as I recall. This game originated as a mobile phone game so the controls are very simple and oversensitive with a mouse, and enemy hitboxes are unrealistically large to the point its hard to miss.

It was a mobile phone game that was poorly ported to PC. At multiple times my UI buttons would flicker on and off, some of the menus just wouldn't work requiring you close and open them a couple times, and trying to actually use any of the buttons on the HUD instead of hotkeys was the most aggrivating thing ever as it seemed to desire to actively fight swapping from having the mouse control flight to having the mouse control the UI. Click to swap to pointer mode, a second late it swaps you back to flight mode, click it again and yet again before you can get to your target button it swaps back to flight mode.

Their worst mistake? They also decided to NOT INCLUDE THE DLC!! A horrible mistake as many parts of the dlc fixed many problems with the gameplay by adding some extra use to mining, so extra storylines beyond the single super short story, extra side missions hunting down high bounty criminals to extend the end game, adding automatic turrets to actually make turrets useful, adding extra ship equipment so you dont stagnate an hour into the game with the best stuff, extra ship and star systems to hit up for better missions and gear, a main base to call your own for storing items and ships so you can have more than a single ship at any given time, and this list could go on longer. With the DLC included, this would have been a decent freelance starfighting game worth picking up on sale and playing through in a weekend. Without the DLC it is a horrible thing that will get incredibly boring shortly into your playthrough and leave you feeling incredibly cheated out with just how little they give you to do.

Sorry for the long post. Really wishing I'd gotten this on the phone instead...
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
3 από 4 άτομα (75%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
10.7 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 3 Νοεμβρίου, 2014
Rather fun space exploration game. The non-mobile version feels... unfinished. It ends quickly and leaves you hanging a bit. If you can get passed this fact, then this game is quite enjoyable.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
3 από 4 άτομα (75%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
20.8 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 22 Νοεμβρίου, 2014
its good and all BUT.....where are the DLC's ??? Let us BUY them...what??? you dont want to make more MONEY with them??? dont see the logic in not wanting to make money :(
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
4 από 6 άτομα (67%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
8.9 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 13 Δεκεμβρίου, 2014
Small taste of what Star Citizen will be like.

No DLC! Mobile version of the game has 4-5 different DLC's but not full version.
Story is pretty short if you skip the few types of side missions etc.
Game could use with more ships, weapons types and enemies,
blueprints are almost non existent.
Fractions and reputation could be expended. No reward for sticking with one-two fractions.
Hanger could use of more ways to build your ship etc.

Great game regardless. Can't wait for GOF3!
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
5 από 8 άτομα (63%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
6.3 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 27 Δεκεμβρίου, 2014
At times quite pretty, but in the end rather boring space flight thingy. About half of the play time was spent hoping the unskippable cinematic flyby cameras at every turn would go away faster.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
6 από 10 άτομα (60%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
8.1 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 18 Οκτωβρίου, 2014
Having a great time mining, running missions, and shooting up pirate ships and pirate bases. Very relaxing gameplay, and very easy to control with keyboard and mouse. Circle strafing the bad guys always feels good. Stronly recommended.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
7 από 12 άτομα (58%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
6.7 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 8 Νοεμβρίου, 2014
Terrible, there is no DLC like on iOS/android, even on sale not worth it. There are plenty of bugs to pass around, and there isn't much to do, even during the story (which I beat in 6 hours). The story is repetative, nearly all grinding, and is very very very short. The devs have already stated they are not going to be releasing the DLC on pc, which was the only reason I bought what I refuse to call a game. I would never recommend this thing to anyone anywhere, it is decent on iOS/android though (also FREE on mobile). DO NOT BUY THIS GAME!!

Rating 3/10
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
1 από 1 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
8.5 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 3 Φεβρουαρίου
Galaxy on fire 2 is a port from mobile games where you are Keith T. Davis a veteran pilot from the war, until one day after fighting some space pirates your engine malfunctions and you end up in a strange part of the universe, and it's your task to find what's going on and where you ended at.
The gameplay is very basic, move around, shoot things, set auto pilot to destinations, hold the mining laser on X spot in order to dig minerals, accept missions (transport, kill, tests of skill duels) , and buy newer ships with better weaponry.
There's a nice variety of ships to buy, my favourite was the veteran terran, can install 4 main guns, which you have to buy or craft separately between emp, laser or normal ballistic cannons.
There's also several ship upgrades, increase cargo size, better handling, turbo speed, armor, shield, auto-repair and probably the best of all the worm hole travel, taking away the need of jumpgates to travel through galaxies.
The port is decent, no bugs or crashes in my playthrough, takes about 6 hours to beat on normal, but sadly they didn't port the dlcs, which added a ton of content like newer ships, your own base in a space station and more.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
1 από 1 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
6.3 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 20 Μαρτίου
This game isn't for you if you're a real stickler for space-sim.

Tl;Dr: Its a freelancer-like that's worth a play if you can get it on sale, but don't go into it with high expectations of a deep long game.


The controls were made for an iOS app, so the whole combay system is 'simplistic' at best and 'hilarious' and worst, but works well for what it is and is not clunky. The enemy ai only has two modes, 1. Fly straight at enemy and fire when in range, 2. when you get close, turn around and fly straight away from the enemy or at a slight angle, turn around when far enough and repeat from the top.


On top of that, all the npcs are actually faster than your ship. You have only one speed, and its slower than all npcs except large freighters can move by default. (and even the large freighters are almost as fast as you). The only way to keep up is to use the booster addon you can install to your ship, and its sort of a 5 second speed boost followed by a long wait for another, with inertia absolutely not conserved whatsoever. In combat, actually, npcs will slow down to as fast as the player can move, and then at scripted distances will speed up suddenly to normal speed.


The story starts cheesy, gets good, and then ends horribly really quick. That ending, man.

It feels like the dev team started with a good concept and got most of the resources and plot done for the first chapter of what was supposed to be a AA game for iOS, and then got bought out and fired and replaced with a team of college students with a 1 month-from-now release deadline.

The gameplay as a whole is pretty nice and a good timewaster, but enjoy the random sandboxy stuff you can do and don't dive too quickly into the main missions or you'll find it ending really suddenly (With a pretty terrible ending that also leaves more questions then awnsers).


Turrets are absolutely useless. Don't even bother with them. They're all manual, and in order to make them not useless hood ornaments you have to open the interface, press the turret button, and then slowly wheel the turret around while your ship helplessly flys in the direction you left it.

Apparently automated turrets were added in an expansion, but the expansions are only purchasable if you have the iOS version of this game, and the devs have clearly stated that they are NOT bringing the two expansions to the pc version EVER because they're "a mobile gaming company".
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
2 από 3 άτομα (67%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
6.0 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 8 Δεκεμβρίου, 2014
Excellent game! I remember as very long time ago I played it on the phone, it was very cool. And now this game is and on the PC, I advise this game for all. I like all about space :D
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία