รายการแนะนำ ข่าวสาร
สำหรับคุณ
The Caribbean in the 17th Century - Trade with over 60 towns, create your own production facilities, expand your trading empire and influence the development of the New World. As pirates and military fleets threaten your trade convoys, you'll need escort ships.
บทวิจารณ์จากผู้ใช้:
โดยรวม:
ผสมกัน (158 บทวิจารณ์) - 60% จาก 158 บทวิจารณ์จากผู้ใช้สำหรับเกมนี้ เป็นแง่บวก
วันวางจำหน่าย: 30 เม.ย. 2004

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

ซื้อ Port Royale 2

 

เกี่ยวกับเกมนี้

The Caribbean in the 17th Century - Trade with over 60 towns, create your own production facilities, expand your trading empire and influence the development of the New World.
As pirates and military fleets threaten your trade convoys, you'll need escort ships. Or you can turn the tides and hunt for pirates and capture the military ships yourself.
Take on missions for merchants, diplomats and other characters. By taking on the daring missions of the Vice Kings, where you are to attack and conquer enemy towns, you will be able to influence the defenses of your home towns directly. As a sign of gratitude you will be awarded land, to be used later to build and oversee your own towns.
 • Huge game world with 4 nations and 60 towns
 • Construct production facilities, houses and special function buildings to help your towns flourish
 • Create your own towns
 • Stronger consequences in wars (towns can be conquered)
 • Introductory scenarios to describe all important features of the game
 • 8 special scenarios for a quick and easy start into the Port Royale 2 world
 • Open ended game with endless detail and game depth
 • 16 different ship-types

ความต้องการระบบ

  • OS: Windows XP / Vista
  • Processor: Pentium III (or compatible) with 700MHz (or higher)
  • Memory: 128 MB RAM (for Windows 98SE or ME), 256 MB RAM (for Windows 2000, or XP)
  • Graphics: DirectX-8 compatible Graphic Card
  • DirectX®: DirectX 9
  • Hard Drive: 700MB of free space
  • Sound: DirectX-8 compatible Sound Card
บทวิจารณ์จากผู้ซื้อ
Customer Review system updated! Learn more
โดยรวม:
ผสมกัน (158 บทวิจารณ์)
โพสต์ล่าสุด
Smirv
( 0.6 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 8 กุมภาพันธ์
I would love to actually write a review for the game, but since I can not get into the game. You will have to settle for this.

1. Purchase game
2. Install game
3. Click "Play game"
4. Wait for game to load
6. Wait some more for game to load
7. Look at title of game in inventory and notice it says "running"
8. Look all over my desktop, do not see game anywhere
9. Alt, Ctl, Dlt, notice game running on list of things currerntly running
10. Click End Task
11. Reapet 5 more times, then unistal and file for refund.

Game says it is running, yet the game is actually no where to be found running other than in Task Manager
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Ultraman Surfer
( 13.7 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 1 มกราคม
After playing for a while, I got promoted quite a few times, so the governor of my hometown allowed me to marry her daughter. After the wedding, I went back to the sea, and focused on my trading routes. Several minutes later, I get the message from the governor, that my wife left with some adventurer.

10/10 would marry again
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
janjoseftrejbal
( 0.2 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 30 ธันวาคม 2015
worst game ever
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Blackbeard
( 25.1 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 30 ธันวาคม 2015
I can't play the game. It's would be good if Steam put the information on what the windows you can play the games.
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
lee_bryant
( 91.2 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 29 ธันวาคม 2015
great game whrer you can build your own empire and loot diffrent nations
you choose be nice and trade or be a pirate
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Odinson
( 0.4 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 13 ธันวาคม 2015
I just got to say buyer beware on this game, will not run on windows 10. Which is funny because i just bought riven a sequel to myst a much older game and runs great.
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
KiteOrDie
( 1.6 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 6 ธันวาคม 2015
I couldn't tell you since the game refuses to start up. Nice waste of money! So I can't give it a good review.
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
120 BPM
( 6.3 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 29 พฤศจิกายน 2015
One of the best economic games of all time, gives you a lot of freedom and has very satisfying gameplay. 2D hand drawn graphics age very well, still worth playing,
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
KingOvKvlt
( 0.2 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 12 กันยายน 2015
YOU ARE A PIRATE!
Yar har, fiddle di dee,
Being a pirate is alright to be,
Do what you want cause a pirate is free,
You are a pirate!
You are a pirate!
Yay!
We've got us a map, (a map!)
To lead us to a hidden box,
That's all locked up with locks! (with locks!)
And buried deep away!
We'll dig up the box, (the box!)
We know it's full of precious booty!
Burst open the locks!
And then we'll say hooray!
Yar, har, fiddle di dee.
If you love to sail the sea,
You are a pirate!
Weigh anchooor!
Yar har, fiddle di dee,
Being a pirate is alright with me!
Do what you want 'cause a pirate is free,
You are a pirate!
Arr yarr, ahoy and avast,
dinky-dink-dink-a-dinkadefast!
Hang the black flag
At the end of the mast!
You are a pirate!
Hahaha! (Yay!)
We're sailing away (set sail!),
Adventure awaits on every shore!
We set sail and explore (ya-har!)
And run and jump all day (Yay!)
We float on our boat (the boat!)
Until its time to drop the anchor,
Then hang up our coats (aye-aye!)
Until we sail again!
Yar, har, fiddle di dee.
If you love to sail the sea,
You are a pirate!
Laaaand ho!
Yar har, fiddle di dee,
Being a pirate is alright with me!
Do what you want cause a pirate is free,
You are a pirate!
Yar har, wind at your back, lads,
Wherever you go!
Blue sky above and blue ocean below,
You are a pirate!
You're a pirate!
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
ender_scythe
( 6.0 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 15 มิถุนายน 2015
WORKS FINE ON WINDOWS 8.1 32 BIT OPERATING SYSTEMS.

ON WINDOWS 8.1 64 BIT: RIGHT CLICK ON GAME ICON->PROPERTIES->LOCAL FILES->BROWSE LOCAL FILES->RIGHT CLICK ON PR2.exe (you may need to scroll down)->PROPERTIES->COMPATIBILITY->TICK "Run this in compatibility mode for"->CHOOSE WINDOWS 98/ME->CLICK APPLY->CLICK OK

IF YOU HAVE WATER GRAPHIC GLITCHES: CLICK PLAY-> SELECT CONFIGURATION SETTINGS-> PLAY->CHECK "Compatibility mode for reflections".

IF YOU WANT A 16:9 RES: CLICK PLAY->SELECT CONFIGURATION SETTINGS->PLAY->UNCHECK "Exexute in full screen mode"

REVIEW: Port Royale 2 is an excellent game that features: trading, battles, wits, economics, wits, battles, buying new ships to hold more goods, economics, battles, wits, quests, gambling, production and a few other things. When economics come in you have to know what town needs what and what towns has what that town needs, when you find two towns close to each other that needs what the other has, you make a large profit. When battling comes in you have to make sure that you have traded enough stuff to buy armaments to fight pirates and enemy nations, so that you can capture or destroy enemy convoys to allow you to trade more, and make money. When production comes in, you can build production facilities that produce: tobacco, wood and various other commodities, so that you can sell them to towns that want said commodities. Gambling can be accomplished by going to an inn and betting how many points you can get in a card game, if you get as many points as you bet you earn as much as you bet, if you don't you lose as much as you bet. Buying ships allows you to carry more goods, and carry more firepower. Quests are given by governers of towns, quests can range from destroying ships, to delivering cargo.

RATING: 9/10, a nearly perfect game, if you ask me. (I BOUGHT IT FOR 99 CENTS!!)
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
C911DarkWolf=VX9=
( 330.4 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 12 มิถุนายน 2015
303hrs of play on record.. no lie. This game is pretty fun, you got ship battles, and some missions, ect... but the real fun is if you like economy games you can eventually build you a entire empire of Experienced NPC captains (that you train yourself) doing trade routes (that the captain picks or you plan our yourself) and build an empire.

For a Economist or strategic thinker this game provides some challenge and will have you constantly upgrading ships, planning out sales of goods, and hunting down loose pirates who threaten your trade lines!

My only grief is once you get established and have a solid trade route down you can amass a great fleet and then there is nothing to challenge you any more. At this point I could wipe out a entire nation if I wished.
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Mitsukuni
( 76.5 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 5 มิถุนายน 2015
Old but gold, no matter what people say. Also works fine with Windows 7/8.
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
tamber777
( 1.0 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 4 มิถุนายน 2015
Does not work with Win 8.1 64bit even not in any compatibility mode :-(

... wasted money
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Dodgydruid
( 83.5 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 30 พฤษภาคม 2015
I enjoy this although to get your own town is long long winded and very tricky, making money is quite simple once you work out the prices and the naval combat was considered top dog in its time is very old and slow today but still quite good if not quite realistic in lacking things like front and aft gunnery.

It does work in Win 7/8, all you have to do is set the compatibility in the program launcher to 98/Me and works spot on.

The only downside is really attacking pirate lairs, the 10 towers can be incredibly boring and they are immensely overpowered if you are in anything less than a military frigate or ship of the line and can reduce your mighty vessel into sawdust quite swiftly, the other niggle is that in naval combat you get one ship to control but the opponent has up to 5 and as soon as you relinquish control of one for another, the first one runs away.
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
⎛⎝Broken Doge⎠⎞
( 0.3 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 22 พฤษภาคม 2015
it wont work on my windows vista
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
(C4)Romme434
( 24.3 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 18 พฤษภาคม 2015
this game for 1 buck is........ fun ;) im old school so i like this alot.. i want the new one mow
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
sammysticks
( 35.8 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 14 พฤษภาคม 2015
Fun, simple, enjoyable. Could've been easier to pick up though. A few UI improvements would be nice. Don't play this game if you don't like to micromanage.
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
✠atticusnoyle✠
( 2.1 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 12 พฤษภาคม 2015
meh, good thing it was only $1.00
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Mark
( 1.1 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 11 พฤษภาคม 2015
Confirmation that Port Royale 2 works fine on Windows 8.1 64 bit if you play it in Compatability mode (Win 98 / Win Me)
Steam\SteamApps\common\Port Royale 2\PR2.exe
Right click on the EXE and select properties
Select the Compatibility Tab
Tick Run this program in Compatability Mode & Select (Win 98 / Win Me)

One of my favourites with many hours played in my old non steam version.
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
BigBruiserAl
( 1.7 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 11 พฤษภาคม 2015
DOES NOT WORK ON WINDOWS 7 64 AT ALL, GO BUY A CAN OF SOFT DRINK INSTEAD
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
บทวิจารณ์ที่เป็นประโยชน์ที่สุด  ใน 180 วันที่ผ่านมา
15 จาก 17 คน (88%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
14 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
แนะนำ
13.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 1 มกราคม
After playing for a while, I got promoted quite a few times, so the governor of my hometown allowed me to marry her daughter. After the wedding, I went back to the sea, and focused on my trading routes. Several minutes later, I get the message from the governor, that my wife left with some adventurer.

10/10 would marry again
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
7 จาก 12 คน (58%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
91.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 29 ธันวาคม 2015
great game whrer you can build your own empire and loot diffrent nations
you choose be nice and trade or be a pirate
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
บทวิจารณ์ที่เป็นประโยชน์ที่สุด  ทั้งหมด
51 จาก 53 คน (96%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
4 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
แนะนำ
94.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 28 เมษายน 2014
There is no better economic simulator that exists that I know of. There are many good City Sims and Tycoon style games that wish they had the economic engine behind this game. Every one of the 65+ cities in this game have unique features and needs based on a complex mix of random events and your ability to supply them. I could go on and on about the complex yet easier to comprehend industry and economic simulation in this game, it is that engrossing and one of a kind. I am actually upset PR3 was so terrible compared to this gem.

On top of the amazing economic simulation, there is a pretty decent ship-ship, ship-shore, & shore-shore combat engine. It is no Pirates! but for the game being more a trading sim that a ship combat sim it add a whole new dimension when the trading gets a little stale. Chasing Pirates and Taking over cities for a friendly Viceroy is not a bad pass time either.

I actually wrote the first comphrehensive walkthrough for this game back in 2005. Under the name (GeneralNic) it will get you up and running and getting a few trade routes on auto-trade so you can focus on ship combat or setting up another zone of the trade and dominating another resource.

(Hint) once you have a few lucrative trade routes set up, but a book on the space bar and leave it over night, I woke up with 2 Billion gold and had no trouble taking the Carribean in the name of the Dutch!


บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
46 จาก 48 คน (96%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
2 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
แนะนำ
40.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 16 ตุลาคม 2014
While the game is brilliant, it should be made known that it isn't really compatible with anything over Windows XP.

This was working for me on Windows 7 64bit using an ATI gfx card but since updating it past 14.1 the game no longer works.
I can get the game to boot onto the main menu screen but none of the selectable menu buttons are visable.

On the Port Royale 2 fansite they state there is two option available, either play it on XP or buy the 'Reloaded' version.

I guess Steam doesn't have that version.

I have since managed to get the game working, here's how:

1) (Possibly optional) Try setting your launch options as "-32bit" (without quotations)

2) Select browse local files for Port Royale 2 from the Steam menu, scroll down and right click PR2.exe and select Properties and then select compatibility mode for Windows 98/Windows ME, then click apply.

3) Finally change your desktop resolution to 1280x720 (this is the key part). You may also find that simply by changing your desktop resolution to 1280x720 that you won't have to bother with the other options.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
35 จาก 35 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
1.1 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 11 พฤษภาคม 2015
Confirmation that Port Royale 2 works fine on Windows 8.1 64 bit if you play it in Compatability mode (Win 98 / Win Me)
Steam\SteamApps\common\Port Royale 2\PR2.exe
Right click on the EXE and select properties
Select the Compatibility Tab
Tick Run this program in Compatability Mode & Select (Win 98 / Win Me)

One of my favourites with many hours played in my old non steam version.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
20 จาก 22 คน (91%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
4 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
แนะนำ
53.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 26 มกราคม 2015
i feel i can write a honest review on this game seeing as i have over 1200+ hours on my none steam version.. this game has by far the best economic engine in any game iv ever played.. and is one of the best business simulators also.... as far as the actual sea battles themselves... iv seen better. but that still is only a small part of the game.. this game is VERY adictive if you are a greedy person (i know i am).... (you will loose your job, your dog will die of starvation, you wife/GF will leave you, you will fail school, when you come outside after playing the wolrd will have gone through 2 more world wars... as far as all the people giving bad review because the game "wont run on win 7/8" thats bullsh*t. there is a very simple fix for that on the form.. i would rate this game a 9.4/10
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
18 จาก 20 คน (90%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
46.4 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 19 พฤษภาคม 2014
A very engrossing and very deep 17th century economic simulator. You start as a small time trader with a small ship, a warehouse, and a purse of gold. From there you buy goods cheaply at one port and sail off to other ports and hope to find one that will buy those goods at a high price. Once you obtain enough capital you increase in rank. Rank increases allow you to hire more captains to have separate fleets, and obtain more building permits in different ports.

The economic depth is amazing. Each port is capable of producing 5 different goods. Some goods production is dependant on having a supply of another good, and that's where you the trader comes in. Do you want to buy rope from Port A? Then they need a good supply of hemp from Port B. Furthermore, once you obtain a building permit in a particular port you can become a greater part of the local economy by building your own warehouse and then manufacturing facilities. If you are smart enough and have the gold you can buy basic crop plantations in one port, produce that good cheaply, haul the goods to your advanced manufacturing facility at another port to cheaply produce the finished good and sell it for a massive profit. For extra profit you can also build housing for the new workers for your faciliteis and have them pay you rent. You also make money buy shipping in surplus workers from other ports to the port that now needs those workers.

Not that there aren't plenty of obstacles to stand in your way. When the game starts out in free play there are no pirates active and no nations are at at war. As the game progresses the four nations, Spain, France, England, and the Netherlands can and will end up at war with each other. You can attempt to stay friendly with each nation and continue selling to all sides or offer to help one side over the other by raiding ship, blockading ports, and attacking ports. Doing so rewards you, but at the cost of not being able to do business with the other nation until you repair your status with them.

Piracy is your other main concern. Pirates start off weak, with a single ship, but quickly grow to a major problem. They will sack ships, and invade ports. The sacking of ports is of great concern if you have a warehouse in that town as they will steal all of your stored goods, otherwise it is a great opportunity to sell the newly ravaged port fresh supplies. You can mitigate the risk of having your favorite port raided by pirates and enemy nations by donating cannons and paying for soldiers at your personal expense, and it is VERY expensive, so don't bother until you are wealthy and have something worth protecting. You could try to kill the pirates, but the game will not let you attack the pirates base until it randomly shows up on the map. Once you do know the secret location you must have a both a massive (expensive) battlefleet and a letter of Marquee allowing you to attack them. Why you need permission to kill non-Marquee Letter holding pirates is a bit of a mystery. That is about as historically accurate as all the white guys who work on your sugar plantations that you pay wages to.

While the game is incredibly deep, it suffers from having ZERO in-game help or tutorials. It took me three full days of playing to realize I could have my warehouses auto-buy goods when they were cheap so that I didn't have to micro manage them. The same is possibly with your trade convoys but I haven't been able to fully figure it out yet. Finding an online guide is a must for full enjoyment.

There are even deeper aspects of the game and economy, but it would take a book to get in to them all. If you are a lover of deep economic sims this game is 100% for you.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
16 จาก 20 คน (80%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
แนะนำ
76.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 5 มิถุนายน 2015
Old but gold, no matter what people say. Also works fine with Windows 7/8.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
55 จาก 94 คน (59%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
ไม่แนะนำ
17.0 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 15 กรกฎาคม 2014
DO NOT BUY IF YOU USE WIN 8 / 8.1.

Worked great on my windows 7 system but just will not work on my new Win 8 system :(
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
10 จาก 11 คน (91%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
42.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 7 กันยายน 2014
Only get this game if: 1.) its on sale, and 2.) you are OK spending some time learning the cryptic UI. Once you get past the interface (it doesnt look bad [for its time], it's just that nothing makes sense) you'll find a pretty solid trading game with lots of different ways to grow your business. To help learn the UI, there are several different "Let's Play: Port Royale 2" type videos on youtube where you can pick some things up.

All around, pretty good. It grows on you, and is something different for your Steam Library.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
11 จาก 13 คน (85%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
16.1 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 18 กรกฎาคม 2012
A good oldie. The latest Kalypso reboot fails to capture the mix of Pirates! and Anno of the first two Port Royales. Build or conquer. Micromanage or delegate. This should be in every greed-driven adventurer's game library.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
11 จาก 14 คน (79%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
3 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
แนะนำ
2.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 16 พฤศจิกายน 2014
An all-time favorite. Probably 1 of the best economic simulation that i played.

Control the marijuana trade routes, plunder convoys and citys and eventualy get your own city.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
9 จาก 11 คน (82%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
118.4 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 6 มีนาคม 2015
Ship to ship battle - and assault on bays - is clunky.

Hand to hand battle is simplistic and easy.

Lack of variety of ships.

The economy is great, lots to discover.

Building an empire is great fun, as is participating in war between nations.

7/10 overall - despite its many flaws is a very original and additictve game
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
7 จาก 8 คน (88%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
83.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 20 กันยายน 2014
Floating along the Ocean selling wares. Building production. Reading story lines. Music is good. Borrowing gold to expand. Out playing Pirates in card games to earn a little extra gold. Over all been enjoying the Port Royale 2 experience.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
4 จาก 4 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
83.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 30 พฤษภาคม 2015
I enjoy this although to get your own town is long long winded and very tricky, making money is quite simple once you work out the prices and the naval combat was considered top dog in its time is very old and slow today but still quite good if not quite realistic in lacking things like front and aft gunnery.

It does work in Win 7/8, all you have to do is set the compatibility in the program launcher to 98/Me and works spot on.

The only downside is really attacking pirate lairs, the 10 towers can be incredibly boring and they are immensely overpowered if you are in anything less than a military frigate or ship of the line and can reduce your mighty vessel into sawdust quite swiftly, the other niggle is that in naval combat you get one ship to control but the opponent has up to 5 and as soon as you relinquish control of one for another, the first one runs away.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
7 จาก 10 คน (70%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
แนะนำ
25.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 21 กุมภาพันธ์ 2012
Awesome exploration era trading/ship fighting game
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
7 จาก 10 คน (70%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
1.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 29 ตุลาคม 2014
just like port royale 3, but with 2D graphics, and a lower price
worth it if you dont care about the graphics
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
37 จาก 68 คน (54%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
ไม่แนะนำ
0.3 ชม. ในบันทึก
บทวิจารณ์ช่วงวางจำหน่ายล่วงหน้า
โพสต์: 7 กรกฎาคม 2014
This used to be one of my favourite games in my pre-Steam days so I thought i'd buy it on Steam too.

Well, i can't even get it working and according to the forums, many people have the same problem.

At least now I've learnt to check the reviews before buying any game on Steam as they even sell stuff that doesn't work.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
3 จาก 3 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
6.0 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 15 มิถุนายน 2015
WORKS FINE ON WINDOWS 8.1 32 BIT OPERATING SYSTEMS.

ON WINDOWS 8.1 64 BIT: RIGHT CLICK ON GAME ICON->PROPERTIES->LOCAL FILES->BROWSE LOCAL FILES->RIGHT CLICK ON PR2.exe (you may need to scroll down)->PROPERTIES->COMPATIBILITY->TICK "Run this in compatibility mode for"->CHOOSE WINDOWS 98/ME->CLICK APPLY->CLICK OK

IF YOU HAVE WATER GRAPHIC GLITCHES: CLICK PLAY-> SELECT CONFIGURATION SETTINGS-> PLAY->CHECK "Compatibility mode for reflections".

IF YOU WANT A 16:9 RES: CLICK PLAY->SELECT CONFIGURATION SETTINGS->PLAY->UNCHECK "Exexute in full screen mode"

REVIEW: Port Royale 2 is an excellent game that features: trading, battles, wits, economics, wits, battles, buying new ships to hold more goods, economics, battles, wits, quests, gambling, production and a few other things. When economics come in you have to know what town needs what and what towns has what that town needs, when you find two towns close to each other that needs what the other has, you make a large profit. When battling comes in you have to make sure that you have traded enough stuff to buy armaments to fight pirates and enemy nations, so that you can capture or destroy enemy convoys to allow you to trade more, and make money. When production comes in, you can build production facilities that produce: tobacco, wood and various other commodities, so that you can sell them to towns that want said commodities. Gambling can be accomplished by going to an inn and betting how many points you can get in a card game, if you get as many points as you bet you earn as much as you bet, if you don't you lose as much as you bet. Buying ships allows you to carry more goods, and carry more firepower. Quests are given by governers of towns, quests can range from destroying ships, to delivering cargo.

RATING: 9/10, a nearly perfect game, if you ask me. (I BOUGHT IT FOR 99 CENTS!!)
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
6 จาก 9 คน (67%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
2 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
แนะนำ
3.4 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 26 พฤษภาคม 2014
You're in the Caribbeans, you have a ship and you're free do whatever the yarr you want. You can be a free pirate, build up your swag, plunder convoys for fun and trade marijuana, tobacco and alcohol on the side, because why not.

420 set sails all day every day
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน