Cửa hàng điểm Tin tức Labs
Spoils of Plunder is a hardcore action RPG with PvP, co-op and single player modes. It features fun combat and spell mechanics that set it aside from the rest of the genre. Spoils of Plunder is a game where skill matters.
Đánh giá chung:
Khá tích cực (13) - 76% trên 13 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
31 Thg08, 2021
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Chơi Spoils of Plunder

Chơi miễn phí
 

Về trò chơi này

Going free-to-play 1st of September!

Spoils of Plunder is a classic arcade action RPG with three game modes:
 • 1 versus 1 PvP
 • 8 man rumble PvP
 • Campaign mode with multiplayer

In the PvP modes tactics and quick thinking on your feet is more important than rapid clicking of the left mouse button. The two PvP modes are challenging to master and feature builds changeable on the fly, gathering loot from fallen enemies and creating unholy alliances only to betray your friend later.

The campaign can be played in single and multiplayer. You go forth as the executioner of the underworld, working for the Skeleton Queen. The campaign features monsters, bosses, traps, more monsters, and plentiful loot. As a unique feature, you can also hurt your co-op partners, so taking revenge on a loot ninja is finally possible. The game itself features mechanics that make it much more challenging than your average action RPG, so beware!

The spoils of thine plunder await thee, go forth and claim them!

Spoils of Plunder will be free starting 1st of September, so stay tuned!

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 64-bit
  • Bộ xử lý: Core i3
  • Bộ nhớ: 4 MB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce 700-series 1 Gb
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 15 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 10 64-bit
  • Bộ xử lý: Core i7
  • Bộ nhớ: 8 MB RAM
  • Đồ họa: Nvidia Geforce 900-series 2Gb
  • DirectX: Phiên bản 12
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 15 GB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

1 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...