Cửa hàng điểm Tin tức Labs
Predecessor is a fast-paced action game that combines MOBA and FPS gameplay putting you at the heart of the fight with strategic choice, third-person control and immersive action.
Đánh giá gần đây:
Khá tích cực (635) - 77% trên 635 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (4,349) - 82% trên 4,349 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
30 Thg11, 2022
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Trò chơi truy cập sớm

Truy cập và bắt đầu chơi ngay lập tức; tham gia vào quá trình phát triển trò chơi khi chúng đang được hoàn thiện.

Chú ý: Trò chơi truy cập sớm này chưa hoàn thành và có thể sẽ có sự thay đổi. Nếu bạn không cảm thấy hứng thú với trạng thái hiện tại của trò chơi, bạn nên chờ đợi để theo dõi tiếp quá trình phát triển của trò chơi. Tìm hiểu thêm

Điều nhà phát triển muốn nói:

Tại sao Truy cập sớm?

“We believe to build the best game possible you need to work closely with your community throughout development. Early Access is a way for us to receive constant feedback, collaborate with our players, and iterate on our product to help make Predecessor the best game it can be.”

Trò chơi này sẽ ở trạng thái truy cập sớm trong khoảng bao lâu?

“Our goal for Early Access is to work closely with the community on creating the best version of Predecessor, as such, we are not committing to any timeline and will remain in Early Access for as long as needed.”

Phiên bản đầy đủ sẽ có sự khác biệt thế nào so với phiên bản truy cập sớm?

“The full version of Predecessor will feature a larger roster of heroes along with multiple systems that you would expect from a fully launched live-service game.”

Tình trạng hiện tại của phiên bản truy cập sớm là gì?

“Early Access features 20 heroes, with multiple heroes shipping throughout Early Access along with a full 5v5 game mode complete with over a hundred items, a lush jungle filled with monsters and unique crests with game-changing abilities. This is our most polished experience and our focus throughout Early Access is working closely with you to improve this as much as possible. In addition, players can hop into the brand-new Practice Map to try new heroes and builds.”

Liệu trò chơi sẽ có giá khác nhau giữa và sau khi Truy Cập Sớm?

“Yes, following the completion of Early Access Predecessor will be Free-to-Play.”

Bạn có kế hoạch tương tác với cộng đồng trong quá trình phát triển của mình như thế nào?

“Predecessor started out as a community project that, thanks to the community, has grown into a fully-fledged video game production. The community is at the heart of everything we do and we plan to continue to involve the community throughout our development process.

You can share feedback in-game or through various channels like Discord, Reddit and Twitter. We are always listening.”
Đọc thêm
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mua Rare Bundle

Bao gồm 2 vật phẩm: Predecessor, Predecessor: Rare Package

$19.99

Mua Legendary Bundle BỘ (?)

Bao gồm 4 vật phẩm: Predecessor, Predecessor: Rare Package, Predecessor: Epic Package, Predecessor: Legendary Package

$79.99

Mua Epic Bundle BỘ (?)

Bao gồm 3 vật phẩm: Predecessor, Predecessor: Rare Package, Predecessor: Epic Package

$49.99
 
Xem toàn bộ thảo luận

Báo cáo lỗi và để lại phản hồi cho trò chơi này trên bảng thảo luận

Về trò chơi này

Predecessor is a fast-paced third-person MOBA currently in Development for PC and Consoles.


You and four allies join arms in battle as you fight for glory on the battlefield against enemy heroes on a traditional 3 lane map featuring an interactive jungle, epic monsters, and more!

In a match, 10 players are divided into two teams with each player controlling their chosen hero. No two heroes are the same. Each hero has their own unique abilities and design, meaning there’s a hero to match everyone’s style of play. Heroes complete objectives to collect gold like killing minions, towers, or enemy heroes. As a hero collects more gold they can buy items from the shop that influence their heroes in interesting ways - allowing them to teleport to new locations, go invisible, freeze time, and more. Items also allow a hero to get more powerful by giving their hero better attributes such as power, attack speed, health, and various other stats.

Unlike most MOBAs, Predecessor puts you into the heart of the action. The Third-Person perspective fully immerses you into the game as enemies appear from shadow walls, over ledges, or from behind you.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 10 Home 64 Bit
  • Bộ xử lý: Intel® Core™ i5-4590 or similar
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce GT 1030 2GB or AMD Radeon RX 550 equivalent
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 14 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectX Compatible
  • Ghi chú thêm: Needs 8GB RAM available for the game
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 11 Home 64 Bit
  • Bộ xử lý: Intel® Core™ i5-11600 or similar
  • Bộ nhớ: 12 GB RAM
  • Đồ họa: Nvidia GTX 1660 Ti 6GB or AMD Radeon RX 5600 XT equivalent
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 20 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectX Compatible
  • Ghi chú thêm: Needs 8GB RAM available for the game

Thẩm định viên nói gì

16 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:
Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...