ข่าวสาร
The Bloons are back and better than ever! Get ready for a massive 3D tower defense game designed to give you hours and hours of the best strategy gaming available.
บทวิจารณ์ล่าสุด:
ผสมกัน (149) - 68% จาก 149 บทวิจารณ์จากผู้ใช้ใน 30 วันล่าสุดนี้ เป็นแง่บวก
บทวิจารณ์ทั้งหมด:
ผสมกัน (461) - 65% จาก 461 บทวิจารณ์จากผู้ใช้สำหรับเกมนี้ เป็นแง่บวก
วันวางจำหน่าย:
17 ธ.ค. 2018
ผู้พัฒนา:
ผู้จัดจำหน่าย:

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

ไม่รองรับภาษาไทย

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่รองรับภาษาท้องถิ่นของคุณ กรุณาตรวจสอบรายชื่อภาษาที่รองรับก่อนทำการสั่งซื้อ

ซื้อ Bloons TD 6

ไอเท็มที่พร้อมใช้งานสำหรับเกมนี้

 

อัปเดตล่าสุด ดูทั้งหมด (1)

7 กุมภาพันธ์

Bloons TD 6 - Patch Notes! Steam version 8.1


Bloons TD 6 - Patch Notes! Steam version 8.1
Key Features
 • New Map KartsNDarts
  Stop the bloons speeding around this new fast-paced intermediate track
 • Reverse mode has been more reversed
  The spawning order of each round has been reversed. E.g Round 13 will spawn 23x Green Bloons then 50x Blue instead of the usual 50x Blue then 23x Green.
 • 3D MOABs have arrived for natural spawns & Prince of Darkness
  3D MOABS!
 • New Churchill Sentai skin added
  It’s Morphing Time!
 • Additional Insta Monkeys will now be awarded for every 100 rounds completed in freeplay
Bug Fixes & General Changes

 • In-game patch notes menu should no longer be buggy
 • Game layout fixed for iPhone XS
 • Races should no longer crash in relation to the use/selling of Bomber Aces, or any other towers suffering from this same issue.
 • Layering issue when holding daily challenge icons for descriptions resolved
 • Some large issues with game time & speed have been resolved in many places
 • Heroes with special skins now use the correct voices in the main menu
 • Knockback effects on Bloons will no longer “cut them in half”
 • Spice Islands perma holidays fixed
 • Peninsula no longer allows water towers to be placed on land
 • Peninsula no longer stops some towers from functioning (Spirit of the Forest/ Bomber)
 • Fixed an issue with Ice and Glue monkey targeting that caused them to sometimes not target MOABs
 • Ice Monkey:
  Ice Monkey x3x Arctic Wind should now freeze the water on Logs
  Ice Monkey x4+x descriptions updated
 • Glue Gunner:
  Glue Gunners should now work correctly on Chutes
 • Monkey Sub:
  Monkey Sub’s Advanced Intel should no longer fail to correctly home on the first shot fired each round
  Monkey Sub x4x First Strike Capability will no longer lock up the game when hitting black bloons
 • Heli Pilot:
  Heli Pilot’s xx5 Mini-Comanche will now correctly deduct from alchemist brew charges
 • Mortar Monkey:
  Mortar Monkey 4xx should now correctly damage DDTs when given detection
  Mortar Monkey xx4 now counts damage dealt from fortifications being stripped
  Mortar Monkey xx5 burn duration fixed, it will now deal 1 extra tic of damage over time
  Mortar Monkey Descriptions updated
 • Wizard Monkey:
  Resolved an issue causing Wizard’s Wall of Fire to deal damage much faster than intended
 • Super Monkey:
 • Super Monkeys now correctly sacrifice Arctic Wind monkeys when upgraded to temples, instead of selling them
 • Ninja Monkey:
  Ninja xx4 Sticky Bomb should no longer be removed by glue gunners in any case
 • Alchemist:
  Alchemist 2xx now correctly allows Ice Monkeys to pop lead
  Alchemist xx5 Bloon Master Alchemist can no longer cause the round to prematurely end
 • Monkey Village:
  Monkey Village xx5 Monkeyopolis will no longer cause sacrificed farms to deduct from total in Daily Challenges
 • Banana Farms:
  Resolved an issue with Banana Farms not always generating the correct cash amount in races
 • Ezili:
  Ezili’s descriptions updated
  Ezili can no longer strip properties from Purple Bloons
  Ezili’s MOAB hex will no longer fail to destroy MOABs with the Big Bloon Sabotage knowledge enabled
  Ezili’s level up curve has been fixed, she will now advance slightly slower
  Ezili’s damage counter should now actually count her damage dealt correctly with MOAB Hex
  Ezili’s Sacrificial Totem will no longer crash the game when trying to view the upgrades panel
 • HeartstopperAbility Ability, HeartstopperAbility Ability Description
Steam Version Changes
 • Double Cash can be correctly purchased
 • Comanche should no longer cause dialogs to appear randomly
 • Language translation issues have been resolved, steam now has access to all languages
 • Trading cards are now available
 • All achievements should correctly count progress and complete
 • Mortar will now allow you to pick a new target location with the ‘TAB’ hotkey
 • The ‘ESC’ hotkey will no longer exit back to the main menu from a ‘Defeat’ screen
 • ‘Click and Hold’ details options in the UI have been changed to appear on ‘Hover’
 • Hotkeys can now be remapped to your liking
 • Some changes to default hotkeys;
  - Number keys by default now activate abilities
  - <>? Keys now all upgrade your hero when it is selected
  - Bloon spawns in sandbox now use SHIFT + Number
  - CTRL + ~ (Tilde) key now spawns the Ghost bloon in sandbox
  - Powers outside of sandbox now use CTRL + Number
  - You can now send the next round in Races with SHIFT + Space
Balance Changes
 • Dart Monkey
  xx5 Crossbow Master critical shot appearance increased about 10->8
 • Boomerang Monkey
  x3x Bionic Boomerang damage to moabs +1
 • Bomb Shooter
  4xx Bloon Impact will now refresh stun duration when hitting stunned Bloons
 • Tack Shooter
  xxx Tack Shooter base attack rate increased 1.6s->1.4s
  5xx Inferno Ring additional attack: Launches a homing meteor at 'strong', cooldown 7s, damage 700, speed 100, pierce 1, infinite range. (Definitely check this out! It makes short work of round 98)
 • Glue Gunner
  5xx The Bloon Solver damage per tick to ceramic and MOAB class increased 2->3
  x5x Glue Storm bloons caught in the storm now take additional damage while glued +1
  xx5 Super Glue price reduced from $40k->35k
  xx5 Super Glue slow percentage on moabs reduced from 100% to 90%
  xx5 Super Glue deals damage to moabs upon impact 0->50
 • Wizard Monkey
  x2x Wall of Fire price reduced $1300->$900
  x3x Dragon's Breath Wall of Fire fire rate increase 5.5s -> 4.5s
  x4x Summon Phoenix damage increased 1->2
 • Ninja Monkey
  xx4 Sticky Bomb detonation timer reduced 4s->3s
  xx5 Master Bomber sticky bomb now stuns moabs for 1s on impact (before detonation)
  xx5 Master Bomber flash bomb now stuns moab class for 25% of the duration
  xx5 Master Bomber flash bomb damage increased from 1->5
 • Alchemist
  5xx Permabrew Acidic Mixture Dip duration increased 10 shots -> infinite
  x5x Total Transformation - cooldown reduced 60s->40s
 • Sniper Monkey
  5xx Cripple MOAB price reduced $50k->40k
 • Monkey Sub
  x3x Ballistic Missile fire rate increased 2s -> 1.5s
  x5x Preemptive Strike’s ballistic missile rate increased 2s -> 0.5s
  xx5 Sub Commander now also buffs itself
  xx5 Sub Commander now has double the attack rate
 • Monkey Ace
  xx3 Neva-Miss Targeting projectile lifespan +50%
  xx3 Neva-Miss Targeting projectile speed +50%
  xx3 Neva-Miss Targeting increased homing tightness to accommodate new speed
  5xx Sky Shredder - damage from radial darts increased 2->3
  xx4 Spectre price increased $18k->$24k
  xx4 Spectre dart damage increased 1->2
  xx4 Spectre bomb damage increased 2->3
  xx5 Flying Fortress dart damage increased 2->4
  xx5 Flying Fortress bomb damage increased 3->5
 • Heli Pilot
  4xx Apache Dartship price increased $16,400->19,500
  4xx Apache Dartship rocket damage increased 1->2
  4xx Apache Dartship machine gun fire rate increased by 25%
  5xx Apache Prime machine gun damage increased 3->5
  5xx Apache Prime moab rocket damage increased from 11->16
 • Mortar Monkey
  1xx Bigger Blast radius has been increased slightly
  4xx The Big One cost reduced $10k->8k
  4xx The Big One blast radius increased
  5xx The Biggest One cost reduced $30k->$24k
  5xx The Biggest One blast radius increased by a big amount
  x3x Heavy Shells now deals extra damage to MOAB class bloons +1
  xx5 Blooncineration can now damage all Bloon types
  xx5 Blooncineration price reduced $55k->$50k
  xx5 Blooncineration now creates a wall of fire at impact location similar to x2x Wizard
 • Spike Factory
  3xx Spiked Balls damage to ceramics increased 3->4
  4xx Spiked Mines damage increased 4->5
  x3x MOAB SHREDR damage to moabs increased 4->5
  x5x Carpet of Spikes damage to moabs increased 5->6
  1x5 Perma-Spike Bigger Stacks pierce buff increased from +10->20
 • Monkey Village
  5xx Primary Expertise primary towers pierce bonus increased 2->4
  5xx Primary Expertise Ballista attack increased to 200 damage to moabs AND ceramics
  x4x Call to Arms price reduce from $24k -> $20k
  x5x Homeland Defense duration increased 15s -> 20s
  x5x Homeland Defense buff power increased from +50%->100%
 • Obyn Greenfoot
  Obyn base damage increased 1->2
  Level 2, magic monkey pierce increase from 1->2
  Level 9, damage buff increased from 1->2
  Level 14, damage buff increased from 1->2
  Level 19, damage buff increased from 1->2
 • Captain Churchill XP requirements have been reduced by 10%
 • Any x4x or x5x towers with Cash Generating abilities will now start with their ability on maximum cooldown when purchased
15 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

เกี่ยวกับเกมนี้

The Bloons are back and better than ever! Get ready for a massive 3D tower defense game designed to give you hours and hours of the best strategy gaming available.

Craft your perfect defense from a combination of awesome monkey towers, upgrades, Heroes, and activated abilities, then pop every last Bloon that comes your way!

ALL NEW 3D BLOONS TD
* Vibrant new monkey animations and upgrade skins
* Intense visual effects
* 30 original maps, some with 3D objects that can block line of sight

EPIC MONKEY TOWER UPGRADES
* 20 powerful monkey towers, including 2 all new monkeys - Druid and Alchemist!
* 3 upgrade paths - all monkey towers now have 3 amazing paths to choose between
* Tier 5 upgrades - top upgrades so powerful only one monkey can have them

HEROES!
* Each game, place one of these unique and powerful monkeys with 20 signature upgrades
* Two bloon-shredding activated abilities per Hero
* Craft new gameplay strategies around each Hero's powers and synergies

DEEP MONKEY KNOWLEDGE SYSTEM
* Over 100 meta-upgrades that buff individual monkey towers or monkey groups
* Adds late game power so you can win more maps and reach higher freeplay rounds
MORE AWESOMENESS
* Play anywhere - single player offline works even when your wifi doesn't!
* New Bloons - tricky new bloon types like Purple, Fortified, and the relentless B.A.D.
* New game modes added to each game difficulty, like Restricted Monkeys, Double Health MOABs, and the brutal CHIMPS rules

And there's heaps more! We packed as much content and polish into this game as possible, and we'll continue to add new features, content, and challenges in regular updates. We truly respect your time and support, and we hope Bloons TD 6 will be the best strategy game you've ever played.
Now those bloons aren't going to pop themselves... sharpen your darts and go play Bloons TD 6!

ความต้องการระบบ

  ขั้นต่ำ:
  • ต้องการหน่วยประมวลผลและระบบปฏิบัติการแบบ 64 บิต
  • ระบบปฏิบัติการ: Windows 7 (64bit)
  • หน่วยประมวลผล: 1.5Ghz or better
  • หน่วยความจำ: แรม 4096 MB
  • กราฟิก: OpenGL 2.0 compatible, ATI, Nvidia or Intel HD
  • หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 2048 MB
  • การ์ดเสียง: Windows compatible sound card
  แนะนำ:
  • ต้องการหน่วยประมวลผลและระบบปฏิบัติการแบบ 64 บิต
  • ระบบปฏิบัติการ: Windows 10 (64bit)
  • หน่วยประมวลผล: 2Ghz or better
  • หน่วยความจำ: แรม 8192 MB
  • กราฟิก: OpenGL 2.0 compatible, ATI, Nvidia or Intel HD
  • หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 4096 MB
  • การ์ดเสียง: Windows compatible sound card

สิ่งที่ผู้แนะนำกล่าว

ผู้แนะนำ 20 รายได้เขียนบทวิจารณ์ผลิตภัณฑ์นี้ คลิก ที่นี่ เพื่อดูบทวิจารณ์

บทวิจารณ์จากผู้ซื้อ

ตรวจพบบทวิจารณ์ปริมาณมาก
ละเว้น  หรือ  ดูเฉพาะ
ประเภทบทวิจารณ์


ประเภทการสั่งซื้อ


ภาษา


ช่วงวันที่
ในการดูบทวิจารณ์ตามช่วงวันที่ กรุณาคลิกและลากการเลือกบนกราฟด้านบน หรือคลิกบนแท่งที่กำหนด

แสดงกราฟแสดงผลเป็น:
บทวิจารณ์ช่วงเบต้า ใหม่!
เมื่อเปิดการใช้งาน จะจัดเรียงบทวิจารณ์ตามคะแนนความเป็นประโยชน์ใหม่ล่าสุด อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเบต้านี้ได้ใน โพสต์บล็อก
แสดงกราฟ
 
ซ่อนกราฟ
 
ตัวกรอง
เปิดการใช้งานบทวิจารณ์ที่เป็นประโยชน์ช่วงเบต้า
ไม่มีบทวิจารณ์ใดเลยที่ตรงกับตัวกรองที่กำหนดไว้ด้านบน
ปรับแต่งตัวกรอกด้านบนเพื่อดูบทวิจารณ์อื่น ๆ
กำลังโหลดบทวิจารณ์...