Cửa hàng điểm Tin tức Labs
The Bloons are back and better than ever! Get ready for a massive 3D tower defense game designed to give you hours and hours of the best strategy gaming available.
Đánh giá
Đánh giá gần đây:
Cực kỳ tích cực (4,215) - 97% trên 4,215 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực. (97% trên 4,215) Gần đây
Đánh giá chung:
Cực kỳ tích cực (83,909) - 97% trên 83,909 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này. (97% trên 83,909) Trước nay
Ngày phát hành:
17 Thg12, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Xem qua toàn bộ franchise Ninja Kiwi Games trên Steam
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Bloons TD 6

Vật phẩm hiện có cho trò chơi này

 

Về trò chơi này

The Bloons are back and better than ever! Get ready for a massive 3D tower defense game designed to give you hours and hours of the best strategy gaming available.

Craft your perfect defense from a combination of awesome monkey towers, upgrades, Heroes, and activated abilities, then pop every last Bloon that comes your way!

ALL NEW 3D BLOONS TD
* Vibrant new monkey animations and upgrade skins
* Intense visual effects
* 44 original maps, some with 3D objects that can block line of sight

EPIC MONKEY TOWER UPGRADES
* 21 powerful monkey towers, including 2 all new monkeys - Druid and Alchemist!
* 3 upgrade paths - all monkey towers now have 3 amazing paths to choose between
* Tier 5 upgrades - top upgrades so powerful only one monkey can have them

HEROES!
* Each game, place one of these unique and powerful monkeys with 20 signature upgrades
* Two bloon-shredding activated abilities per Hero
* Craft new gameplay strategies around each Hero's powers and synergies

DEEP MONKEY KNOWLEDGE SYSTEM
* Over 100 meta-upgrades that buff individual monkey towers or monkey groups
* Adds late game power so you can win more maps and reach higher freeplay rounds
MORE AWESOMENESS
* Play anywhere - single player offline works even when your wifi doesn't!
* New Bloons - tricky new bloon types like Purple, Fortified, and the relentless B.A.D.
* New game modes added to each game difficulty, like Restricted Monkeys, Double Health MOABs, and the brutal CHIMPS rules

And there's heaps more! We packed as much content and polish into this game as possible, and we'll continue to add new features, content, and challenges in regular updates. We truly respect your time and support, and we hope Bloons TD 6 will be the best strategy game you've ever played.
Now those bloons aren't going to pop themselves... sharpen your darts and go play Bloons TD 6!

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10 (64bit)
  • Bộ xử lý: 1.5Ghz or better (x86-64)
  • Bộ nhớ: 4096 MB RAM
  • Đồ họa: OpenGL 2.0 compatible, ATI, Nvidia or Intel HD
  • Lưu trữ: 2048 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Windows compatible sound card
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10 (64bit)
  • Bộ xử lý: 2Ghz or better (x86-64)
  • Bộ nhớ: 8192 MB RAM
  • Đồ họa: OpenGL 2.0 compatible, ATI, Nvidia or Intel HD
  • Lưu trữ: 4096 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Windows compatible sound card
  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: OSX 10.12
  • Bộ xử lý: 1.5Ghz or better (64 bit)
  • Bộ nhớ: 4096 MB RAM
  • Đồ họa: Metal
  • Lưu trữ: 2048 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Mac compatible
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: OSX 10.13 or newer
  • Bộ xử lý: 2Ghz or better (64 bit)
  • Bộ nhớ: 8192 MB RAM
  • Đồ họa: Metal
  • Lưu trữ: 4096 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Mac compatible

Xem thêm từ Ninja Kiwi Games

Thẩm định viên nói gì

328 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:
Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...