CARRION is a reverse horror game in which you assume the role of an amorphous creature of unknown origins, stalking and consuming those that imprisoned you.
Đánh giá gần đây:
Rất tích cực (238) - 92% trên 238 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (22,007) - 94% trên 22,007 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
23 Thg07, 2020
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Xem qua toàn bộ loạt sản phẩm Devolver Digital trên Steam
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mua Carrion

Mua CARRION: Deluxe Edition BỘ (?)

Bao gồm 3 vật phẩm: Carrion, CARRION Soundtrack, CARRION Deluxe Edition Content

-10%
$35.97

Mua Phobia Game Studio Bundle BỘ (?)

Bao gồm 2 vật phẩm: Butcher, Carrion

-20%
$23.98
 

Đánh giá

“...an unrelenting slaughterhouse.”
8/10 – Destructoid

“Carrion is a body horror masterpiece”
Polygon

“Carrion is a tour-de-force action game that casts players as an alien creature and doesn't let up with impressive visuals and momentous gameplay.”
10/10 – ScreenRant

Về trò chơi này

CARRION is a reverse horror game in which you assume the role of an amorphous creature of unknown origin. Stalk and consume those that imprisoned you to spread fear and panic throughout the facility. Grow and evolve as you tear down this prison and acquire more and more devastating abilities on the path to retribution.

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

CARRION contains frequent graphic violence and gore.

Yêu cầu hệ thống

Windows
macOS
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH *: Windows 7 SP1
  • Bộ xử lý: 2 core processor
  • Bộ nhớ: 1024 MB RAM
  • Đồ họa: compatible with OpenGL 3.0
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
* Bắt đầu từ 01/01/2024, phần mềm Steam sẽ chỉ hỗ trợ từ Windows 10 trở lên.
  Tối thiểu:
  • HĐH: OSX 10.12+
  • Bộ xử lý: 2 core processor
  • Bộ nhớ: 1024 MB RAM
  • Đồ họa: compatible with OpenGL 3.0
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
   Tối thiểu:
   • HĐH: Ubuntu 18.04+
   • Bộ xử lý: 2 core processor
   • Bộ nhớ: 1024 MB RAM
   • Đồ họa: compatible with OpenGL 3.0
   • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
   Khuyến nghị:

   Xem thêm từ Devolver Digital

   Thẩm định viên nói gì

   340 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

   Đánh giá của khách hàng

   Loại đánh giá


   Phương thức mua


   Ngôn ngữ


   Khoảng ngày
   Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

   Hiện đồ thị   Thời gian chơi
   Lọc theo thời gian chơi của người dùng khi đánh giá được viết:   Không có tối thiểu đến Không có tối đa
   Hiển thị:
   Hiện đồ thị
    
   Ẩn đồ thị
    
   Bộ lọc
   Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
   Thời gian chơi:
   Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
   Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
   Đang tải đánh giá...