Welcome to the Glass Masquerade sequel - an artistic puzzle game inspired by stained glass artisans and Wonderland depictions of the 20th century. You need to combine hidden glass pieces to solve every riddle and free yourself from a tangled dream.
Đánh giá gần đây:
Cực kỳ tích cực (361) - 96% trên 361 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (1,074) - 93% trên 1,074 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
27 Thg02, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Xem qua toàn bộ franchise Onyx Lute trên Steam
Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Glass Masquerade 2: Illusions

 

Về trò chơi này

Welcome to the Glass Masquerade sequel - an artistic puzzle game inspired by stained glass artisans and Wonderland depictions of the 20th century. You need to combine hidden glass pieces to solve every riddle and free yourself from a tangled dream.

SOUNDTRACK

If you'd like to support composer Nikita Sevalnev, soundtrack for the game can be purchased on his official website: http://www.nikcomposer.com/

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 (or higher)
  • Bộ xử lý: 1.6GHz CPU
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: Intel HD4000, AMD HD 6550D (or higier), 256Mb video memory
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Only 16:9 monitors are supported properly. Other aspect ratios will be rendered using black sidebars.
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7 (or higher)
  • Bộ xử lý: 2.0GHz CPU or higher
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Nvidia GTX 650, AMD HD7850 (or higher), 1GB video memory
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Only 16:9 monitors are supported properly. Other aspect ratios will be rendered using black sidebars.
  Tối thiểu:
  • HĐH: Mac OS X 10.8 (or higher)
  • Bộ xử lý: 1.6GHz CPU
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: 256Mb video memory
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Only 16:9 monitors are supported properly. Other aspect ratios will be rendered using black sidebars.
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Mac OS X 10.8 (or higher)
  • Bộ xử lý: 2.2GHz CPU or higher
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: 1GB video memory
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Only 16:9 monitors are supported properly. Other aspect ratios will be rendered using black sidebars.

Xem thêm từ Onyx Lute

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...