Take control of the seasons and use them to solve puzzles, defeat enemies, and discover the beautiful world of Valdi in this award-winning indie adventure.
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
Coming September 2020
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Trò chơi này chưa có trên Steam

Ngày dự kiến phát hành: Coming September 2020

Bạn quan tâm?
Hãy thêm trò chơi vào danh sách ước và nhận thông báo khi nó ra mắt trên Steam.
Thêm vào danh sách ước
 

Về trò chơi nàyJourney across the magnificent world of Valdi!
Ary and the Secret of Seasons is an award-winning adventure game following a young girl named Aryelle, or Ary, as she journeys across the great world of Valdi. By becoming the Guardian of Winter, Ary gains the ability to manipulate the seasons around her. Ary will learn to control the seasons and use them to defeat enemies, overcome obstacles, and solve complex puzzles on her adventure across Valdi.

Long ago, the world of Valdi was threatened by an evil mage. After a great struggle, he was defeated by the Legendary Warrior and sealed inside the Vault, imprisoned for all eternity. To ensure the mage's imprisonment, four great sages swore to keep watch and protect the Vault. They formed the original Guardians of Seasons, a secretive organization now steeped in history and legend.

After a mysterious force throws the seasons of Valdi into disarray, Ary decides to assist the Guardians of Seasons and sets out to find the source of the mayhem. Using her wits and courage, Ary will have to overcome monstrous enemies, secret plots, and stuffy traditions to save Valdi and bring balance to the world once more. • Rewarding exploration. Harnessing the power of the seasons, Ary can traverse sweeping landscapes in search of new destinations, solving amazing environmental puzzles to progress.
 • Captivating storytelling. Ary is recruited to help the Guardians of Seasons, an old organization caught up by rigid traditions. As she ventures through uncharted locations across Valdi, Ary will discover secrets and hidden meanings behind the Guardian of Seasons.
 • Dynamic environments. Manipulate the world around Ary with her environmental powers. Leap between ecosystems to bend the world and seasons to her needs.
 • Fluid combat. Ary’s skills will be put to the test as she encounters foes looking to thwart her progress – from local inhabitants to hulking behemoths, she will use all the tools at her disposal to overcome monumental obstacles.
 • Alluring 3D world. A beautiful visual style combined with an enchanting soundtrack creates a lingering atmosphere that will surely become a memorable gameplay experience.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 8.1 or above
  • Bộ xử lý: Intel Core i5-4590 Geforce GTX 660
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: AMD FX-6350 Radeon RX 460
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 9 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel Core i7-6700 Geforce GTX 1050 Ti
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: AMD FX9590 Radeon R9 390X
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 9 GB chỗ trống khả dụng
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.