Momentum...speed! Physics puzzles and robots. Bounce? Explore? Dash? Swing? Skate? Fly? ...and blow things up? Yes!
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
2 Thg08, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Trò chơi truy cập sớm

Truy cập và bắt đầu chơi ngay lập tức; tham gia vào quá trình phát triển trò chơi khi chúng đang được hoàn thiện.

Chú ý: Trò chơi truy cập sớm này chưa hoàn thành và có thể sẽ có sự thay đổi. Nếu bạn không cảm thấy hứng thú với trạng thái hiện tại của trò chơi, bạn nên chờ đợi để theo dõi tiếp quá trình phát triển của trò chơi. Tìm hiểu thêm

Điều nhà phát triển muốn nói:

Tại sao Truy cập sớm?

“The levels and story is in place but there is a lot that needs tweaking. We want to validate that the difficulty is right by collecting game play data. We also want to add a few more features including time attack for regular levels, a few special time attack levels and speed running tools.”

Trò chơi này sẽ ở trạng thái truy cập sớm trong khoảng bao lâu?

“6-12 months. But we won't release until what we have intended is implemented.”

Phiên bản đầy đủ sẽ có sự khác biệt thế nào so với phiên bản truy cập sớm?

“More content - outside of the story. Extra "time attack" levels, leaderboards for those and also time attack support for regular levels.”

Tình trạng hiện tại của phiên bản truy cập sớm là gì?

“You can play the story in its entirety. It's reasonably stable and bug free. Everything in the "About This" section is implemented.”

Liệu trò chơi sẽ có giá khác nhau giữa và sau khi Truy Cập Sớm?

“No.”

Bạn có kế hoạch tương tác với cộng đồng trong quá trình phát triển của mình như thế nào?

“We would like feedback on difficulty, what is not "fun" and what aspects of the game you like and don't like. We manage all this through our discord server.”
Đọc thêm
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Luna Sky RDX

 
Xem toàn bộ thảo luận

Báo cáo lỗi và để lại phản hồi cho trò chơi này trên bảng thảo luận

Về trò chơi này


Luna Sky RDX is a fast paced exploration platformer with uncompromising physics paired with a science fiction story.

A modern "retro" platform game

 • 5 distinct areas: From underground mining tunnels to an abandoned city, explore and learn what happened.
 • Puzzles: Reaction-timed and logic-based puzzles using the abilities you have acquired.
 • 4 bosses: Derelict robot guardians stand in your way. What do they want?
 • Abilities and upgrades: Through the course of the game, you will unlock directional dash, double jump, EMP shots, force shots and more.
 • Experience & skills: Upgrade your abilities using power (experience points) gathered from the robots you defeat.
 • Level story elements: Find recordings from previous inhabitants to learn what happened to them.
 • Play time: 6-12 hours (rough estimate, subject to change)
 • Input support: You can play with game controller or keyboard and mouse - mouse aims and fires/jumps. Most buttons are possible to remap.

Got any questions? Feedback?

>>Come chat with us on our discord server!

Did you buy the first Luna Sky ?

 • This is an updated "redux" (or re-imagined if you will) version of our first game "Luna Sky" which improves on the engine, story and gameplay. If you bought the previous game here on Steam and want this one during early access, contact us to get it. Join our Discord and the channel #conversions.
 • When we leave Early Access we will do our best (can't promise though as Valve has to agree to and to implement it) to give this new version to all old customers that bought the game here on Steam before "RDX" went early access (bought before 2 August 2019). If you got the game through a bundle or another store / giveaway we will try to get you a price-reduced coupon (again can't promise this but it's our intention).
 • Update 2019-06-17: Have asked Valve about this, they're not overly optimistic about the coupon idea and suggest we do a short sale instead. But it might be possible still to do something with coupons. What do you think? If you have an opinion in the matter, we'd like to hear it. Post in the forum or talk to us on discord!

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: i5 Quad Core
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: Nvidia 580 GTX or AMD R9
  • Lưu trữ: 2500 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: The game is optimized for SSD loading and 144Hz monitors.
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: i7 Quad Core with HyperThreading
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: Nvidia GTX 780
  • Lưu trữ: 2500 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: The game is optimized for SSD loading and 144Hz monitors.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...