Cửa hàng điểm Tin tức Labs
Moduwar is a unique take on Real-Time Strategy. Take control of a Modu - an alien creature with an ability to grow different organs, split and merge them, depending on your playstyle. Take on mysterious creatures, and explore unique strategies in both single-player and multiplayer modes.
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
Q3 2022
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Trò chơi truy cập sớm

Truy cập và bắt đầu chơi ngay lập tức; tham gia vào quá trình phát triển trò chơi khi chúng đang được hoàn thiện.

Chú ý: Trò chơi truy cập sớm này chưa hoàn thành và có thể sẽ có sự thay đổi. Nếu bạn không cảm thấy hứng thú với trạng thái hiện tại của trò chơi, bạn nên chờ đợi để theo dõi tiếp quá trình phát triển của trò chơi. Tìm hiểu thêm

Điều nhà phát triển muốn nói:

Tại sao Truy cập sớm?

“Because we really want to get a lot of feedback from our players which will help us to shape the final version of the game.
In addition, we want to develop a community around the game before its final release.”

Trò chơi này sẽ ở trạng thái truy cập sớm trong khoảng bao lâu?

“6-12 month.”

Phiên bản đầy đủ sẽ có sự khác biệt thế nào so với phiên bản truy cập sớm?

“There will be a lot more content added and effected by the players feedback, including more units, a full story campaign mode, more unique NPC creatures and game modes.”

Tình trạng hiện tại của phiên bản truy cập sớm là gì?

 • 4 Story Campaign levels
 • 10 different units (organs) to build
 • 6 different NPC creatures to fight against beside your enemies army
 • Multiplayer mode with 2-4 players in a match
 • Monster Arena and Skirmish modes

Liệu trò chơi sẽ có giá khác nhau giữa và sau khi Truy Cập Sớm?

“We plan to gradually raise the price as we ship new content and features.”

Bạn có kế hoạch tương tác với cộng đồng trong quá trình phát triển của mình như thế nào?

“We always welcome feedback and new feature requests from our community.
We will also have game tournaments in our community and live streams.”
Đọc thêm
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Trò chơi này chưa có trên Steam

Ngày dự kiến phát hành: Q3 2022

Bạn quan tâm?
Hãy thêm trò chơi vào danh sách ước và nhận thông báo khi nó ra mắt trên Steam.
Thêm vào danh sách ước
 
Xem toàn bộ thảo luận

Báo cáo lỗi và để lại phản hồi cho trò chơi này trên bảng thảo luận

Đánh giá

“Moduwar RTS Announced”
Game Replays

Về trò chơi này

Moduwar - The Modular RTS is a unique take on Real-Time Strategy.
Take control of a Modu - an alien creature with the ability to grow different organs, split and merge them, depending on your personal playstyle.


Grow your Modu starting with the heart, the most vital organ, you can expand your Modu by growing tiles and then other organs on those tiles.


Split tiles and scout your enemies to give yourself the strategic advantage! Split multiple tiles to build your armada and send them to war or merge your tiles and
stand your ground!


Explore Arkadia, a magnificent and mysterious alien planet in a Single-Player story driven campaign.
Enjoy additional various play modes including skirmish and monster arena.


Play against your friends in Multiplayer mode with 2-4 players in a match.


The Moduwar Story:
The Modu are native to the planet Arkadia - an untamed paradise. They lived on Arkadia peacefully for a millennia, changing and adapting their modular bodies to suit their needs.
Their peaceful existence came to an end, when two warring races brought their war to Arkadia.
The invaders enslaved the Modu, using them as biological warfare.

You will take the role of a Modu serving the ERE - Earth Repatriation Expedition.
Will you fight under the ERE, or break the shackles and set yourself free?
Your choices will determine the fate of all life in the galaxy and the Moduwar!

Yêu cầu hệ thống

Windows
macOS
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 7, 8/8.1, 10
  • Bộ xử lý: 2nd Gen Intel Core-i5
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: 2 GB Graphics Card - No Onboard Intel HD
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Minimum system requirements are subject to change
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: OSX 10.5
  • Bộ xử lý: Core 2 Duo
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Intel HD Graphics 3000 with 384 MB of RAM
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • Bộ xử lý: Core 2 Duo
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Intel HD Graphics 3000 with 384 MB of RAM
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.