Moduwar is a unique take on Real-Time Strategy. Take control of a Modu - an alien creature with an ability to grow different organs, split and re-attach them, depending on your personal playstyle. Split into dozens of tiny units, or grow one giant mobile-base, in both single-player and multiplayer modes.
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
Q2 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Trò chơi truy cập sớm

Truy cập và bắt đầu chơi ngay lập tức; tham gia vào quá trình phát triển trò chơi khi chúng đang được hoàn thiện.

Chú ý: Trò chơi truy cập sớm này chưa hoàn thành và có thể sẽ có sự thay đổi. Nếu bạn không cảm thấy hứng thú với trạng thái hiện tại của trò chơi, bạn nên chờ đợi để theo dõi tiếp quá trình phát triển của trò chơi. Tìm hiểu thêm

Điều nhà phát triển muốn nói:

Tại sao Truy cập sớm?

“Because we really want to get a lot of feedback from our players which will help us to shape the final version of the game.
In addition, we want to develop a community around the game before its final release.”

Trò chơi này sẽ ở trạng thái truy cập sớm trong khoảng bao lâu?

“6-12 month.”

Phiên bản đầy đủ sẽ có sự khác biệt thế nào so với phiên bản truy cập sớm?

“There will be a lot more content added and effected by the players feedback, including more units, more campaign levels (10-15 at the end), more unique NPC creatures and possibly more game modes.”

Tình trạng hiện tại của phiên bản truy cập sớm là gì?

 • 3 Story Campaign levels
 • 10 different units (organs) to build
 • 5 different NPC creatures to fight against beside your enemies army
 • Multiplayer mode

Liệu trò chơi sẽ có giá khác nhau giữa và sau khi Truy Cập Sớm?

“We plan to gradually raise the price as we ship new content and features.”

Bạn có kế hoạch tương tác với cộng đồng trong quá trình phát triển của mình như thế nào?

“We always welcome feedback and new feature requests from our community.
We will also have game tournaments in our community and live streams.”
Đọc thêm
Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Ra mắt vào: Q2 2019

 
Xem toàn bộ thảo luận

Báo cáo lỗi và để lại phản hồi cho trò chơi này trên bảng thảo luận

Đánh giá

“Moduwar Makes Playing God Fun and Unique”
Cliqist

Về trò chơi này

Moduwar - The Modular RTS is a unique take on Real-Time Strategy.
Take control of a Modu - an alien creature with an ability to grow different organs, split and re-attach them, depending on your personal playstyle.

The Modu are native to the planet Arkadia - an untamed paradise. They lived on Arkadia peacefully for millenia, changing and adapting their modular bodies to accommodate their every need.
Their peaceful existence was interrupted when invaders came - two warring races, fighting in a war started in a different galaxy.
Both races enslaved the Modu, and weaponized their miraculous adaptability.

You will take the role of a Modu serving the ERE - Earth Repatriation Expedition. You will be exploited by humanity to fight their monstrous enemy.
Will you free yourself from the shackles of the ERE, or will you accept the lesser evil in a war that might determine the fate of all life in the universe?

Features
 • Customizable Units: Grow your Modu, a base-unit that can split and reassemble, depending on your strategic needs and personal preferences.
 • Explore Arkadia, a magnificent planet full of alien flora and fauna.
 • Learn more about the Modu in a Single-Player story driven campaign, or play against your friends in Multiplayer mode.
 • Grow weaponized organs or biological power-ups, to unlock dozens of unique combinations.

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7, 8/8.1, 10
  • Bộ xử lý: 2.0 Ghz
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: 2 GB Graphics Card - No Onboard Intel HD
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 800 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: OSX 10.5
  • Bộ xử lý: Core 2 Duo
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Intel HD Graphics 3000 with 384 MB of RAM
  • Lưu trữ: 800 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • Bộ xử lý: Core 2 Duo
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Intel HD Graphics 3000 with 384 MB of RAM
  • Lưu trữ: 800 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

1 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.