Cửa hàng điểm Tin tức Labs
In this sequel to the vintage Open World RPG ELEX, Jax must once again unite the free people of the Science-Fantasy world of Magalan against a new threat - the Skyands, who want to change the face of the planet forever.
Đánh giá gần đây:
Khá tích cực (39) - 76% trên 39 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Khá tích cực (3,048) - 75% trên 3,048 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
1 Thg03, 2022
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mua ELEX II

Mua ELEX Franchise Pack BỘ (?)

Bao gồm 4 vật phẩm: ELEX, ELEX Digital Extras, ELEX II, ELEX II Soundtrack

-16%
$79.76
 

Về trò chơi này

ELEX II is the sequel to ELEX, the vintage open-world role-playing experience from the award-winning creators of the Gothic and Risen series, Piranha Bytes. ELEX II returns to the post-apocalyptic Science Fantasy world of Magalan – with massive environments that can be explored with unrivaled freedom via jetpack, you will be able to move through the epic story any way you want.

Several years after Jax defeated the Hybrid, a new threat arrives from the sky, unleashing the dangerous powers of dark Elex and endangering all life on the planet. In order to defend the peace on Magalan and the safety of his own family, Jax has to go on a mission to convince the factions to unite against the invaders and find his own son, Dex, who got separated from him …
Dive into a huge, hand-crafted, completely unique world with multiple factions and diverse environments set in a post-apocalyptic science fantasy universe.

The game allows you to:

 • explore the planet of Magalan with unprecedented freedom, using your trusted jetpack to traverse the map and even fly!
 • interact with a lived-in world, full of unique NPCs, who
  • will remember what you’ve done and react accordingly
  • will join or leave your group depending on how you behave
  • are able to be killed, which will have an effect on the story
 • engage in fluid close and ranged combat with a massively improved control system
 • experience a story where your actions have consequences, immersing you in a world of moral decisions

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

This Game may contain content not appropriate for all ages, or may not be appropriate for viewing at work: alcohol, drugs, bad language.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10, 64 Bit
  • Bộ xử lý: AMD Ryzen 3 3100 / Intel Core i5-7400
  • Bộ nhớ: 12 GB RAM
  • Đồ họa: Radeon RX 5600 XT / Geforce GTX 1060
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 45 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10, 64 Bit
  • Bộ xử lý: AMD Ryzen 7 2700 / Intel Core i5-9500F
  • Bộ nhớ: 16 GB RAM
  • Đồ họa: Radeon RX 5700 XT / Geforce RTX 2060
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 45 GB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

158 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:
Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...