Assemble your robot squad, construct their AI and send them in the battle arena to see your strategy play out. Iterate, improve and repeat until you outsmart all your opponents and friends online.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (762) - 89% trên 762 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
22 Thg05, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Xem qua toàn bộ franchise GFX47 Games trên Steam
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mua Gladiabots

Mua Gladiabots - Optimized Edition

Bao gồm 2 vật phẩm: Gladiabots, Gladiabots - Optimization Pack

-20%
$19.98
 

Về trò chơi này

Gladiabots is a robot combat strategy game in which you carefully construct the AI of your robot squad and send them into the battle arena. Improve, refine and repeat until you outsmart all your opponents and friends online.

Features:

 • Create your own AI and watch your robots execute it in the arena
 • Fix it, improve it and repeat it until you outsmart all your opponents
 • Simple and powerful AI programming system offering millions of possible combinations (with no programming skills required)
 • Create and customize your robot crew
 • Single player campaign with hundreds of solo missions
 • Online multiplayer career mode featuring, ranked, unranked and private matches
 • 3 distinctly different game modes: elimination, domination and collection
 • Create and compete in tournaments
 • Asynchronous multiplayer - battle friends even if they are not online
 • Sandbox mode in which you control both teams to test your tactics
 • Rank up and earn points to unlock new robot skins

Optimization Pack Content


Buy the "Optimized Edition" bundle and get the game + the content of the "Optimization Pack" DLC.
PS: It's also a good way to give extra support to the dev ;)

 • 30 000 Credits you can use to unlock bot skin parts (equivalent of 60 colors / 20 color patterns / 30 textures)
 • 3D printing models of the different bots (preview: https://sketchfab.com/gfx47/collections/gladiabots)
 • 10+ exclusive wallpapers (in 4K resolution)
 • 1 exclusive player icon

You will find the DLC files in the game installation folder.
For most people it should be C:/Program Files (x86)/Steam/steamapps/common/Gladiabots.

Yêu cầu hệ thống

Windows
macOS
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH *: Windows 7 SP1+
  • Bộ xử lý: 2.2 GHz Dual core
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GTX 510+, Radeon HD5900+, or Intel HD4000+
  • DirectX: Phiên bản 10
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng
* Bắt đầu từ 01/01/2024, phần mềm Steam sẽ chỉ hỗ trợ từ Windows 10 trở lên.
  Tối thiểu:
  • HĐH: macOS 10.12+
  • Bộ xử lý: 2.2 GHz Dual core
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GTX 510+, Radeon HD5900+, or Intel HD4000+
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Ubuntu 16.04+
  • Bộ xử lý: 2.2 GHz Dual core
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GTX 510+, Radeon HD5900+, or Intel HD4000+
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng

Xem thêm từ GFX47 Games

Thẩm định viên nói gì

35 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc theo thời gian chơi của người dùng khi đánh giá được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...