Vlambeer's ULTRABUGS is a fast-paced high-score game in which you fight endless space bugs that split up into MORE space bugs as you fight and defeat them.
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
Sắp ra mắt
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

 

Về trò chơi này

Vlambeer's ULTRABUGS is a fast-paced high-score game in which you fight endless space bugs that split up into MORE space bugs as you fight and defeat them. The challenge escalates rapidly as you try to survive as long as you can against the growing swarm, or you could aim to defeat challenging ULTRABUGS to unlock their DNA & abilities for your ship.

ULTRABUGS features beautiful beats by Chipzel, amazing audio by Joonas Turner, and gorgeous graphics by Roy Nathan de Groot.

Yêu cầu hệ thống

Windows
macOS
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH *: Windows XP or later
  • Bộ xử lý: 1.6Ghz or faster
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH *: Windows XP or later
  • Bộ xử lý: 2.4Ghz or faster
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Lưu trữ: 256 MB chỗ trống khả dụng
* Bắt đầu từ 01/01/2024, phần mềm Steam sẽ chỉ hỗ trợ từ Windows 10 trở lên.
  Tối thiểu:
  • HĐH: OSX 10.9+
  • Bộ xử lý: 1.6Ghz or faster
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Lưu trữ: 128 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: OSX 10.9+
  • Bộ xử lý: 2.4Ghz or faster
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Lưu trữ: 256 MB chỗ trống khả dụng
* Bắt đầu từ 15/02/2024, phần mềm Steam sẽ không còn hỗ trợ trò chơi 32-bit hoặc macOS từ 10.14 trở xuống.
  Tối thiểu:
  • HĐH: Debian
  • Bộ xử lý: 1.6Ghz or faster
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Lưu trữ: 128 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Debian-based
  • Bộ xử lý: 2.4Ghz or faster
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Lưu trữ: 256 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

3 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.