Plan your heist, gear up with weapons and gadgets, and infiltrate in randomly Generated Missions. Go full stealth or guns blazing in Panther VR: an upcoming VR stealth game. Built by and for fans of the Stealth Genre. Everything can be stolen, the rest is up to you.
Đánh giá chung:
Trái chiều (95) - 63% trên 95 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
16 Thg06, 2020
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Trò chơi truy cập sớm

Truy cập và bắt đầu chơi ngay lập tức; tham gia vào quá trình phát triển trò chơi khi chúng đang được hoàn thiện.

Chú ý: Trò chơi truy cập sớm này chưa hoàn thành và có thể sẽ có sự thay đổi. Nếu bạn không cảm thấy hứng thú với trạng thái hiện tại của trò chơi, bạn nên chờ đợi để theo dõi tiếp quá trình phát triển của trò chơi. Tìm hiểu thêm

Điều nhà phát triển muốn nói:

Tại sao Truy cập sớm?

Something to keep in mind, this game is made by a team of 2 as a side/passion project

We want to build this game with the community, so we invite you to join in, shape the experience! Things like Locations, Layouts, game-modes, weapons, and gadgets. That's what we want to hear!

Our goal is to create the ultimate VR Stealth Heist experience.”

Trò chơi này sẽ ở trạng thái truy cập sớm trong khoảng bao lâu?

“We plan to fully polish Panther VR fully polished and filled with Heist goodies before it exits early access. We cannot say for sure for how long Panther VR will stay in EA, but we love to build and create as long as new ideas arise!”

Phiên bản đầy đủ sẽ có sự khác biệt thế nào so với phiên bản truy cập sớm?

“The full version will have lots of new locations to plan heists on, more mechanics, more weapons, gadgets and more! Basically we want to expand our now basic solid base to a fully packed experience.”

Tình trạng hiện tại của phiên bản truy cập sớm là gì?

“You have your own hideout where you can hang out and get used to the controls.
From your hideout, you can choose your heist, customize loadout, level up and earn money for your hideout!”

Liệu trò chơi sẽ có giá khác nhau giữa và sau khi Truy Cập Sớm?

“The price of the game will increase over coarse of development.
Join in early and get the game for a lower price.

Also, every purchase helps development!”

Bạn có kế hoạch tương tác với cộng đồng trong quá trình phát triển của mình như thế nào?

“The community can join in via Steam Discussions or our dedicated Discord Channel!
We'll update the discord with sneak peeks, updates and track all suggestions.

Players can join in, have a talk and share their suggestions.”
Đọc thêm
Xem qua toàn bộ loạt sản phẩm Wolfdog Interactive trên Steam
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Chỉ VR

Mua Panther

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT! Kết thúc vào 22 Tháng 4

-80%
$9.99
$1.99

Mua Adventure and Stealth VR Bundle BỘ (?)

Bao gồm 2 vật phẩm: VR Dungeon Knight, Panther

-20%
-73%
$29.98
$7.98
 
Xem toàn bộ thảo luận

Báo cáo lỗi và để lại phản hồi cho trò chơi này trên bảng thảo luận

Support us!


Về trò chơi này

IMPORTANT: Currently no support for Windows Mixed Reality. We are working on a fix for a future update.

STORY

In a distant future, ruled by international Corporations, there is always a struggle for power. Most power can be bought with money, everything else can be stolen. This is where the “Guild” comes into place. An international secret organization of master thieves, working for the highest bidder. Only the best are recruited into the Guild and may become a Panther agent.


Once inside the Guild, you must give up your civilian life, and will be assigned to a crew.
Take on contracts provided by the Guild, and steal top-secret prototypes or ancient artifacts from highly secured locations. Plan out your heist, choose your weapons and gadgets and infiltrate the location. Will you go in like a ghost and leave without a trace, or wreak total mayhem to get what you want?

MAIN FEATURES


 • Fans of Stealth - Built by and for fans of the Stealth Genre. An ode to games like Metal Gear Solid, Splinter Cell, Thief, Hitman and Dishonored. Join our amazing community and let us hear your suggestions for the game!
 • Stealth Action Sandbox - Go full stealth or guns blazing and choose your own path in the large open mission location. Play how you want and experience stealth in VR like never before.
 • Randomly Generated Missions - Carefully plan out your own heist from randomly generated missions. Each mission will be different each time you play with randomized security, loot, and objectives.
 • Weapons and Gadgets - Choose out of a variety of deadly weapons and practical Gadgets. Scout ahead with the drone or get to higher places with the grappling hook.
 • Explore and Loot - Explore a large open location in full freedom with a large range of VR movement systems. Fill up your backpack with valuable loot.

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

This Game may contain content not appropriate for all ages. Contains Violence, blood, and gunplay.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH *: Windows 7
  • Bộ xử lý: Intel Core i5-4590 / AMD FX 8350
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: AMD Radeon R9 390 or NVIDIA Geforce GTX 980
  • Lưu trữ: 5 GB chỗ trống khả dụng
  • Hỗ trợ VR: SteamVR
  • Ghi chú thêm: Low CPU performance can impact framerate
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: AMD Ryzen 5 1600X Six-Core Processor ~3.6GHz
  • Bộ nhớ: 16 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA Geforce GTX 1070
  • Lưu trữ: 5 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Low CPU performance can impact framerate
* Bắt đầu từ 01/01/2024, phần mềm Steam sẽ chỉ hỗ trợ từ Windows 10 trở lên.

Xem thêm từ Wolfdog Interactive

Thẩm định viên nói gì

11 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc theo thời gian chơi của người dùng khi đánh giá được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...