Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Fantasy Versus trên Steam để có thể chơi.

Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
17 Thg05, 2018
Nhà phát triển:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Nội dung tải thêm (DLC)

Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Fantasy Versus trên Steam để có thể chơi.

Mua Fantasy Versus - Original Soundtrack

 

Về nội dung này

Original Soundtrack. WAV and the MP3 versions of the music track!
 • Menu - Fantasy episode
 • Lobby - The gate
 • Room - The legendary knights
 • Battle - Kingdom battleground
 • Battle - The unknown forest
 • Battle - All hail the Sun
 • Victory
 • Defeat

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Lưu trữ: 350 MB chỗ trống khả dụng
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.