“Draid” tells the tale of a young druid protecting his forest, old style 3D Platformer crafted by Bullet Bears for PC.
Đánh giá chung:
4 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
9 Thg05, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Tải xuống Draid Demo

Draid Demo

Mua Draid

 

Về trò chơi này

Draid is a Druid, that lives in a peaceful forest until one day a huge meteor fell from the skies and an evil creature come out of it.
Draid stops everything he’s doing and goes out to find out what disrupts the harmony in the forest.

While on the adventure, Draid will pass through the forest, the desert, the temple, the frozen mountains, and the burning forest. He will help his friends on the way to the evil creature and will learn about his hidden skills.

Key Features:

 • Double jumping.
 • Wall climbing.
 • Wall jumping.
 • Hovering.

The Advanture

The adventure will not be easy, and Draid will have to overcome many challenges in his way.
It will include fighting bosses, Races against time, Puzzle solving and fighting against the region creatures!

Join us, and start the colorful but challenging adventure today!
*Trailer music by Kevin MacLeod, The Descent.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 SP1+, 8, 10
  • Bộ xử lý: Intel Core i3-4340 @ 3.2GHz
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce GTX 650 1GB
  • DirectX: Phiên bản 10
  • Lưu trữ: 3 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7 SP1+, 8, 10
  • Bộ xử lý: Intel Core i5 4590 @ 3.3GHz
  • Bộ nhớ: 6 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce GTX 760 2GB
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 3 GB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...