Cửa hàng điểm Tin tức Labs
Nonlinear dungeon crawler metroidvania full of puzzles & challenges. Inspired by old GameBoy Color games with Retro Pixel Art Aesthetics.
Đánh giá
Đánh giá chung:
Tích cực (32) - 100% trên 32 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này. (100% trên 32) Trước nay
Ngày phát hành:
5 Thg06, 2020
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Trò chơi truy cập sớm

Truy cập và bắt đầu chơi ngay lập tức; tham gia vào quá trình phát triển trò chơi khi chúng đang được hoàn thiện.

Chú ý: Trò chơi truy cập sớm này chưa hoàn thành và có thể sẽ có sự thay đổi. Nếu bạn không cảm thấy hứng thú với trạng thái hiện tại của trò chơi, bạn nên chờ đợi để theo dõi tiếp quá trình phát triển của trò chơi. Tìm hiểu thêm

Điều nhà phát triển muốn nói:

Tại sao Truy cập sớm?

“We want to receive feedback from the Steam community to help us expand and improve the game ahead of launch.”

Trò chơi này sẽ ở trạng thái truy cập sớm trong khoảng bao lâu?

“At least three or four months, but we do not rule out extending it as long as necessary to offer the best possible product.”

Phiên bản đầy đủ sẽ có sự khác biệt thế nào so với phiên bản truy cập sớm?

“We would like to add new enemies, more secret rooms and new puzzles to the game. Also modify all the mechanics that do not quite fit. Also, we would like to add more game modes.”

Tình trạng hiện tại của phiên bản truy cập sớm là gì?

“The game is perfectly functional and completable, from start to finish. Between 15 and 20 hours long, more than 20 to achieve 100%. Near 100 collectable Neconomicon pages full of lore, Dozens of mysteries, side quests and puzzles and over 9 Boss Fights .Apart from the changes and suggestions implemented, the final version would have more content that would be added progressively during Early Access.”

Liệu trò chơi sẽ có giá khác nhau giữa và sau khi Truy Cập Sớm?

“Most likely the game slightly raises its price after Early Access (10-30% more)”

Bạn có kế hoạch tương tác với cộng đồng trong quá trình phát triển của mình như thế nào?

“Listening to the opinions of the community, attending to their suggestions, implementing some of their ideas and, most importantly, observing their evolution and interaction with the game. Any doubt or suggestion you can use our email "contact@kharonscrypt.com" or the Steam Discussion boards.”
Đọc thêm
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Kharon's Crypt - Even Death May Die

 
Xem toàn bộ thảo luận

Báo cáo lỗi và để lại phản hồi cho trò chơi này trên bảng thảo luận

Đánh giá

“Few games take retro graphics as far as Kharon's Crypt”
PC GAMER

“It's an impressive game with some great pixel art animation”
ALPHA BETA GAMER

Về trò chơi này

Kharon's Crypt is an eerie non-linear dungeon crawler game full of puzzles, riddles and deadly challenges, and graphics designed to follow the aesthetics of the beloved Game Boy Color. In Kharon's Crypt, you'll be playing as Kharon (a being thought to be death itself) in his mission to escape from the crypt where he had been sealed by a deranged king that wanted to elude death.

As Kharon, your abilities are flying, going through physical objects, and stun your enemies. To defeat your opponents and escape from the crypt, you'll need to steal the bodies of your enemies by possessing them. You'll be able to fly in a bat's body, fight from inside a skeleton, or even use a mimic's abilities to help yourself hide.

Do you have what it takes to escape from the crypt and compel the Deranged King to meet his fate?

F E A T U R E S

 • You can possess all exanimates (enemies) • Each exanimate has unique properties: bats can fly, skeletons can open locks... • Multiple items with different powers and abilities • Near 100 collectable Necronomicon pages full of lore • Nonlinear metroidvania world design • Dozens of mysteries, side quets and puzzles • And more than 9 challenging Boss Fights!
Colorblind-Friendly Design
Kharon's Crypt has been designed taking into account three types of color blindness –protanopia, deuteranopia and tritanopia– in order to make the game more accessible.

Yêu cầu hệ thống

Windows
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows Vista, 7, 8, 10
  • Bộ xử lý: 1.8 GHz
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: 256MB
  Tối thiểu:
  • HĐH: If you can run other games on Steam, it's probably OK
  • Bộ xử lý: 1.8 GHz
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: 256MB
  • Ghi chú thêm: Debian package

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...