Virtual Boxing League is a realistic physics and skill-based VR boxing simulation! Learn how to box, build self-confidence, have fun and get a great workout while developing your own personal fighting style!
Đánh giá chung:
Trái chiều (37) - 59% trên 37 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
16 Thg08, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Hỗ trợ VR

Mua Virtual Boxing League

 

Đánh giá

“It’s not just a fun boxing game; VBL is my new favorite cardio workout.... I can honestly say this is my favorite boxing experience in VR to date.... The fighting in VBL is flat-out fun and it’s the closest thing I’ve seen to real boxing in a VR game.”
TheNextWeb (TNW)

“Virtual Boxing League is full of fast action and good boxing mechanics. Several opportunities for fitness hacking exist within the game, with ample game modes to add diversity. Every experience feels fresh, especially if you return to the title after a period away from it.”
8/10 – VR Fitness Insider

“Virtual Boxing League is an incredible workout and unique take on VR boxing with an added bonus of some top notch mini games that are as fun as the main event.”
Top 4 – {ĐƯỜNG DẪN BỊ XÓA}

Về trò chơi này

Virtual Boxing League is a realistic physics and skill-based VR boxing simulation!

Learn how to box, build self-confidence, have fun and get a great workout while developing your own personal fighting style!

Challenge AI boxers in five ladders, with opponents adopting distinct styles based on motion captures from real professionals!

Other VR boxing games are designed as an arcade experience -- We've created a new concept that builds real fighting skills and rewards your boxing instincts!

Enjoy 5 additional mini-games when you need a break from the ring!

 • Ball Blaster is a high-tech musical arcade experience
 • Punch-A-Tron is an old steam-powered carnival contraption
 • Bum Rush is a wild banjo-strumming bathroom brawl
 • Body Bag trains your speed, strength, and accuracy
 • Ping Pong Punch teaches delicate control of your meat mitts

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH *: Windows 7+
  • Bộ xử lý: Intel Core i5-2500K @ 3.3 GHz or AMD Phenom II x4 940 @ 3.0 GHz or AMD FX-8350 @ 4.0 GHz
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce GTX 980 or AMD Radeon R9 290X
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Lưu trữ: 3 GB chỗ trống khả dụng
  • Hỗ trợ VR: OpenXR. Standing or Room Scale
  Khuyến nghị:
  • HĐH *: Windows 7+
  • Bộ xử lý: Intel Core i7-3770 @ 3.4 GHz or AMD FX-8350 @ 4.0 GHz or better
  • Bộ nhớ: 6 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce GTX 980 or AMD Radeon R9 290X
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Lưu trữ: 3 GB chỗ trống khả dụng
* Bắt đầu từ 01/01/2024, phần mềm Steam sẽ chỉ hỗ trợ từ Windows 10 trở lên.

Thẩm định viên nói gì

7 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...