Crew 167 finds himself alone on a spaceship hurtling towards a destination that may be the salvation that his home is seeking. Isolated, his mind begins to create hallucinations to keep him entertained. Dive into the mind of the character as he tries to make sense of the world around him.
Đánh giá chung:
Tích cực (12) - 100% trên 12 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
9 Thg10, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Trò chơi truy cập sớm

Truy cập và bắt đầu chơi ngay lập tức; tham gia vào quá trình phát triển trò chơi khi chúng đang được hoàn thiện.

Chú ý: Trò chơi truy cập sớm này chưa hoàn thành và có thể sẽ có sự thay đổi. Nếu bạn không cảm thấy hứng thú với trạng thái hiện tại của trò chơi, bạn nên chờ đợi để theo dõi tiếp quá trình phát triển của trò chơi. Tìm hiểu thêm

Điều nhà phát triển muốn nói:

Tại sao Truy cập sớm?

“The goal of Early Access is to start allowing the public to test the different puzzles and will allow us to gather feedback on the length of each puzzle. We aim to test the progression of puzzle completion to make sure our difficulty curve is appropriate.”

Trò chơi này sẽ ở trạng thái truy cập sớm trong khoảng bao lâu?

“The game will remain in Early Access for three to six months, depending on the feedback received.”

Phiên bản đầy đủ sẽ có sự khác biệt thế nào so với phiên bản truy cập sớm?

“The Early Access version will start by showcasing the first chapter of the game. The goal is to release the other two chapters incrementally during the Early Access process. Puzzles may be reworked during this period to have a better difficulty progression.”

Tình trạng hiện tại của phiên bản truy cập sớm là gì?

“The Early Access version includes the first chapter of the game, which is equal to between 60 and 90 minutes of full gameplay. There are 30 puzzles to solve with 3 different mechanics and the narrative is implemented in the game. The final game will include 3 full chapters of similar length.

When a chapter will be released in Early Access, we consider the content to be mostly final. We might, however, use user feedback to fine-tune puzzles or we may decide, during the process, to change puzzles to fit our vision.”

Liệu trò chơi sẽ có giá khác nhau giữa và sau khi Truy Cập Sớm?

“The game will be priced lower during Early Access and we will increase the price when the game will become commercially available. We believe this increase for the commercial version reflects the amount of content found within the fully realized version of the game.”

Bạn có kế hoạch tương tác với cộng đồng trong quá trình phát triển của mình như thế nào?

“Our goal is to make the best experience for everyone. Listening to the community's feedback is critical. We will be listening on Steam Community and might also utilize a different communication method if we deem that it would improve the overall process.”
Đọc thêm
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Crew 167: The Grand Block Odyssey

 
Xem toàn bộ thảo luận

Báo cáo lỗi và để lại phản hồi cho trò chơi này trên bảng thảo luận

Về trò chơi này

LEAVING EARLY ACCESS ON APRIL 8TH 2020!


A puzzle game where you're rewarded with cinematic story-telling.

Delve into a psychological and atmospheric cinematic mystery as you solve puzzles in this block-pushing adventure. Crew 167 is the story of same-named character who finds himself isolated in the midst of an interstellar journey. His home planet, Source, is severely suffering from climate change and a backup plan is essential for his home planet’s survival. However, after traveling for over a century, the implant in his head has begun to show signs of malfunction and is starting to affect his mental health.

Conquer 75 satisfying puzzles with increasing mechanics

Discover new mechanics cleverly introduced without tutorials

Experience the story through cinematic cutscenes

Enjoy voice acted cutscenesWhen we're all alone, we play games in our mind.

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

The game touches on subjects such as mental health and depression.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 7 64-bit or later
  • Bộ xử lý: Intel Core i3-550 | AMD Phenom II X4 955 or equivalent
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce GTX650
  • Lưu trữ: 4 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectX 11 compatible graphics card
  • Ghi chú thêm: Running in 720p
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit

Thẩm định viên nói gì

6 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...