Cửa hàng điểm Tin tức Labs
The spiritual successor to DLC Quest! Earn that sense of pride and accomplishment in the way that only repetitive clicking can deliver. It's a clicker game, so chill out, have a few chuckles, and watch numbers get bigger while the industry burns around us all.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (359) - 93% trên 359 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
13 Thg12, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Loot Box Quest

 

Hey Do You Like Clicker or Idle Games?

If you don't like clicker or idle games, then you shouldn't buy this game because it is an idle clicker game and you just said you don't like those so you won't like this one.

Về trò chơi này

The spiritual successor to DLC Quest! Earn that sense of pride and accomplishment in the way that only repetitive clicking can deliver. It's a clicker game, so chill out, have a few chuckles, and watch numbers get bigger while the industry burns around us all.


Features:

 • Lots of clicking. But not, like, too much clicking. You can get upgrades that automate things.
 • Numbers that get bigger.
 • Some numbers that get way big. No, even bigger than that.
 • Sense of pride1
 • Sense of accomplishment2

About this game
My secret shame is that I really like clicker games and lose a lot of time to them. I also make games for a living and have always wanted to try making a clicker game myself. This game is part of a challenge to design, develop, and publish an entire game (solo!) in one week and this is what I came up with. There are many clicker games but this one is mine. I hope you like it!

Also please don't ruin the games industry.

Sincerely,
- Ben


1Unlikely
2Not guaranteed

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 or higher
  • Bộ xử lý: Intel i5
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Intel HD Graphics
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: You should probably have a mouse too. For clicking.

Thẩm định viên nói gì

8 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...