Training game for FPS games. Helps you become a better aimer. Includes a lot of different practice scenarios, which is great for warmup or taking your aim to the next level.
Đánh giá gần đây:
Rất tích cực (10) - 100% trên 10 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (2,634) - 93% trên 2,634 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
28 Thg01, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Trò chơi truy cập sớm

Truy cập và bắt đầu chơi ngay lập tức; tham gia vào quá trình phát triển trò chơi khi chúng đang được hoàn thiện.

Chú ý: Trò chơi truy cập sớm này chưa hoàn thành và có thể sẽ có sự thay đổi. Nếu bạn không cảm thấy hứng thú với trạng thái hiện tại của trò chơi, bạn nên chờ đợi để theo dõi tiếp quá trình phát triển của trò chơi. Tìm hiểu thêm

Điều nhà phát triển muốn nói:

Tại sao Truy cập sớm?

“Early access allows me to rapid prototype, so I can make the gameplay and training parts as good as I possible can before I focus on polishing. This also allows the community to be a big part of the game.”

Trò chơi này sẽ ở trạng thái truy cập sớm trong khoảng bao lâu?

“Hard to say exactly, but atleast half a year.”

Phiên bản đầy đủ sẽ có sự khác biệt thế nào so với phiên bản truy cập sớm?

“The final version will have Steam Workshop support, Steam Achievements, advanced stats tracking. But in terms of what kind of practice rooms there is gonna be, it will depend on what the community wants. The game is not done when the full version is out, I'm gonna support the game for a long time forward.”

Tình trạng hiện tại của phiên bản truy cập sớm là gì?

“Currently, it has over ten different practice rooms, with each room, have additional settings. It has both local and global leaderboards, and some basic stats tracking.”

Liệu trò chơi sẽ có giá khác nhau giữa và sau khi Truy Cập Sớm?

“The base game will always be completely free, but some DLCs might be cheaper while the game is in Early Access.”

Bạn có kế hoạch tương tác với cộng đồng trong quá trình phát triển của mình như thế nào?

“The community is a big part of the game, I try to listen and add request things as fast as possible.”
Đọc thêm
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Chơi Aimtastic

Chơi miễn phí
 
Xem toàn bộ thảo luận

Báo cáo lỗi và để lại phản hồi cho trò chơi này trên bảng thảo luận

Về trò chơi này

Aimtastic is a training game for FPS games. Helps you become a better aimer. Includes a lot of different practice scenarios, which is great for warmup or taking your aim to the next level.

Features

 • A lot of different target practice rooms and new ones added in often.
 • A lot of options to make the game feel as good as possible for YOU.
 • Options to simulate the most fps games out there.
 • Player movement
 • Built-in sensitivity converters for all the big games.
 • Wizards that help you convert FOV, Sensitivity, and other settings from other games fast and easily.
 • Advanced crosshair options.
 • Tracks your stats and other information, to show your improvement and what you can do better.
 • Developed by and with feedback from pro players from different games.
 • Weekly updates.
 • Modable

Current Target Practice Rooms

 • Assault course (Trains your movement and aim while running)
 • Bigger then Smaller (Trains your aiming speed and accuracy)
 • Simple Circle (Trains your speed and muscle memory)
 • Reflex (Trains your reflexes and accuracy)
 • Skeet Shooting (Trains your speed and accuracy)
 • Tracking (Trains your short distance tracking)
 • 360 Tracking (Trains your long distance tracking)
 • Left to Right (Train your long reflex shots)
 • Popup Targets (Trains your speed and accuracy)
 • Reactions (Train your reaction speed)

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH *: Windows 7 or newer
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
* Bắt đầu từ 01/01/2024, phần mềm Steam sẽ chỉ hỗ trợ từ Windows 10 trở lên.

Thẩm định viên nói gì

24 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc theo thời gian chơi của người dùng khi đánh giá được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...