No Princess, only Pineapple! Dodge bullets, leap lava pits, and wall-jump your way up the Big Tower in this precision platformer. Quick deaths, generous respawns, and a whole lot of jumping.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (57) - 84% trên 57 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
5 Thg02, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Big Tower Tiny Square

 

Về trò chơi này

Your best friend Pineapple was stolen by Big Square and taken to the top of a big deathtrap-filled tower. Climb the Big Tower, Tiny Square...and rescue Pineapple in this precision platformer

Inspired by single-screen arcade games, Big Tower Tiny Square is one giant level broken up into large single-screen sections. Each obstacle has been meticulously placed. Each section devilishly designed. It will take patience and skill to navigate the maze-like tower. Precision is key to success!

This enhanced version of the popular web game includes:
 • Steam Leaderboards - Think you're the fastest Tiny Square? Prove it!
 • Checkpoints Galore - Trying to kill a few minutes? Every step of progress is saved.
 • Steam Achievements - over 60 achievements available!
 • Controller Support
 • Slightly Redesigned visuals
 • Some Necessary Level Changes
 • Some Unnecessary Level Changes
 • A single great background music track
 • For a first play-through expect 1.5 -2 hours worth of love, pain, hate, and gain.
 • No more lists

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 or later
  • Bộ xử lý: 2.0 GHz or faster
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: WebGL Enabled Video Card
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Gamepad Recommended, not required.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...