Cửa hàng điểm Tin tức Labs
As Lara Croft races to save the world from a Maya apocalypse, she must become the Tomb Raider she is destined to be.
Đánh giá gần đây:
Rất tích cực (304) - 81% trên 304 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.

Sản phẩm này vừa có một hoặc nhiều khoảng thời gian nhận các bài đánh giá lạc đề, không phản ánh đúng chất lượng. Dựa theo tùy chọn của bạn, các bài đánh giá trong khoảng thời gian này đã được loại bỏ khỏi điểm số đánh giá của sản phẩm này.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (48,362) * - 85% trên 48,362 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.

Sản phẩm này vừa có một hoặc nhiều khoảng thời gian nhận các bài đánh giá lạc đề, không phản ánh đúng chất lượng. Dựa theo tùy chọn của bạn, các bài đánh giá trong khoảng thời gian này đã được loại bỏ khỏi điểm số đánh giá của sản phẩm này.
Ngày phát hành:
14 Thg09, 2018
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Xem qua toàn bộ franchise Tomb Raider trên Steam

Tải xuống Shadow of the Tomb Raider Demo

Shadow of the Tomb Raider Free Trial

Mua Tomb Raider Collection BỘ (?)

Bao gồm 54 vật phẩm: Tomb Raider: Legend, Tomb Raider: Anniversary, Tomb Raider: Underworld, Lara Croft GoL: Raziel and Kain Character Pack, Lara Croft GoL: All the Trappings - Challenge Pack 1, Lara Croft GoL: Things that Go Boom - Challenge Pack 2, Lara Croft GoL: Hazardous Reunion - Challenge Pack 3, Lara Croft and the Guardian of Light, Tomb Raider I, Tomb Raider II, Tomb Raider III, Tomb Raider IV: The Last Revelation, Tomb Raider V: Chronicles, Tomb Raider VI: Angel of Darkness, Tomb Raider, Tomb Raider: Fisherman, Tomb Raider: Scavenger Bandit, Tomb Raider: Scavenger Scout, Tomb Raider: Hunter Skin, Tomb Raider: Aviatrix Skin, Tomb Raider: Guerilla Skin, Tomb Raider: Shanty Town, Tomb Raider: Tomb of Lost Adventurer, Tomb Raider 1939 Multiplayer Map Pack, Tomb Raider: Caves and Cliffs Multiplayer Map Pack, Tomb Raider: Mountaineer Skin, Tomb Raider: Sure-Shot Skin, Tomb Raider: Demolition Skin, Tomb Raider: Shipwrecked Multiplayer Map Pack, Tomb Raider: Scavenger Executioner, Lara Croft and the Temple of Osiris - Deus Ex Pack, Lara Croft and the Temple of Osiris - Legend Pack, Lara Croft and the Temple of Osiris, Lara Croft and the Temple of Osiris - Season Pass Only, Sparrowhawk Pack, Hope's Bastion Pack, Tactical Survivor Pack, Apex Predator Pack, Remnant Resistance Pack, Wilderness Survivor, Siberian Ranger, Ancient Vanguard, Prophets Legacy, Endurance, Baba Yaga, Cold Darkness Awakened, Rise of the Tomb Raider 20 Year Celebration Pack, Lara Croft GO, Rise of the Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider - Deluxe Extras, Shadow of the Tomb Raider - Croft Edition Extras, Shadow of the Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider: Definitive Upgrade, Rise of the Tomb Raider - Season Pass Extras

-50%
$182.47
 

Đánh giá

“The most ambitious in the modern trilogy”
9/10 – IGN

“A must-play”
4.5/5 – Hardcore Gamer

“One of Lara Croft’s best modern adventures”
84/100 – PC Gamer

FREE TRIAL

Reviews & Accolades

“The strongest entry in the trilogy” - GamesRadar+
“Arrestingly Beautiful” - Polygon
“Crisp, addictive, and deeply satisfying” - Nerdist
“Looks absolutely incredible” - Destructoid
“A truly immersive experience.” - Bleacher Report
“9 out of 10” - Worthplaying
“Exploration is absolutely vibrant” - GameCrate
“A tremendous thrill ride” - Digital Trends
“9 out of 10 - Better than ever before." - Outright Geekery

Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition out now for macOS and Linux.

Về trò chơi này


In Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition experience the final chapter of Lara’s origin as she is forged into the Tomb Raider she is destined to be. Combining the base game, all seven DLC challenge tombs, as well as all downloadable weapons, outfits, and skills, Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition is the ultimate way to experience Lara’s defining moment.

Survive and Thrive In the Deadliest Place on Earth: Master an unforgiving jungle setting in order to survive. Explore underwater environments filled with crevasses and deep tunnel systems.

Become One With the Jungle: Outgunned and outnumbered, Lara must use the jungle to her advantage. Strike suddenly and disappear like a jaguar, use mud as camouflage, and instill fear in enemies to sow chaos.

Discover Dark and Brutal Tombs: Tombs are more terrifying than ever before, requiring advanced traversal techniques to reach them, and once inside they are filled with deadly puzzles.

Uncover Living History: Discover a hidden city and explore the biggest hub space ever found in a Tomb Raider game.

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

Trò chơi này có thể chứa nội dung không phù hợp với mọi lứa tuổi, hoặc không phù hợp để xem tại công sở: Thường có bạo lực hoặc máu me, Nội dung người lớn

Yêu cầu hệ thống

Windows
macOS
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 64 bit
  • Bộ xử lý: i3-3220 INTEL or AMD Equivalent
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: Nvidia GTX 660/GTX 1050 or AMD Radeon HD 7770
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 40 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 10 64-bit
  • Bộ xử lý: Intel Core i7 4770K, 3.40 Ghz or AMD Ryzen 5 1600, 3.20 Ghz
  • Bộ nhớ: 16 GB RAM
  • Đồ họa: Nvidia GTX 1060 6GB or AMD Radeon RX 480, 8GB
  • DirectX: Phiên bản 12
  • Lưu trữ: 40 GB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: macOS 10.15
  • Bộ xử lý: 2GHz Intel Core i5
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: 2GB AMD Radeon R9 M290 or better, 1.5GB Intel Iris 540 or better
  • Lưu trữ: 40 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: The game is supported on the following Macs. To check your Mac model and when it was released, select About This Mac from the Apple menu on your menu bar.
   • * All 15” MacBook Pros released since Late 2016
   • * All 13” MacBook Pros released since 2016
   • * All Mac minis since 2018
   • * All 21.5” iMacs released since 2017
   • * All 27” iMacs released since Late 2014
   • * All 27" iMac Pros released since Late 2017
   • * All Mac Pros released since Late 2013
   Please note for your computer to meet the minimum requirements it must match or better all elements of the listed system requirements. For more detailed specifications check the Feral website. ———
    The following Macs are capable of running the game but do not consistently meet the standards required for official support.
   • * All 13" MacBook Airs Released since 2018
   • * All MacBooks released since Early 2016
   • * All 21.5" iMacs released since Late 2015 with an Intel Iris Pro Graphics 6200 graphics card
  Tối thiểu:
  • HĐH: Ubuntu 18.04 64-bit

  • Bộ xử lý: 3.4GHz Intel Core i3-4130

  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: 2GB AMD R9 285 (GCN 3rd Generation), 2GB Nvidia GTX 680

  • Ghi chú thêm:
   • * Requires Vulkan.
   • * Nvidia requires 418.56 or newer drivers.
   • * AMD requires Mesa 19.0.1 or newer.
   • * AMD GCN 3rd Gen GPU's include the R9 285, 380, 380X, Fury, Nano, Fury X.
   • * Intel GPUs are not supported.
   • * Intel GPUs are not supported at time of release.
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Ubuntu 18.04 64-bit

  • Bộ xử lý: 3.4GHz Intel Core i7-4770

  • Bộ nhớ: 16 GB RAM
  • Đồ họa: 8GB AMD Radeon RX 480, 8GB Nvidia GTX 1080

  • Lưu trữ: 40 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm:
   • * Requires Vulkan.
   • * Nvidia requires 418.56 or newer drivers.
   • * AMD requires Mesa 19.0.1 or newer.
   • * AMD GCN 3rd Gen GPU's include the R9 285, 380, 380X, Fury, Nano, Fury X.
   • * Intel GPUs are not supported.
   • * Intel GPUs are not supported at time of release.

Xem thêm từ Tomb Raider

Thẩm định viên nói gì

366 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Sửa thiết lập
*
Phát hiện có giai đoạn nhận các bài đánh giá lạc đề
Loại bỏ khỏi điểm đánh giá bình quân (mặc định)
Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hoạt động đánh giá lạc đề
Khi được bật, hoạt động đánh giá lạc đề sẽ được lọc bỏ. Mặc định được bật trong thiết lập điểm đánh giá của bạn. Đọc thêm về nó ở bài blog này.
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...