Arcade-style racing game inspired by the spirit of the early 90s, with drifting mechanics and exotic tracks.
Đánh giá gần đây:
Rất tích cực (19) - 84% trên 19 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (546) - 92% trên 546 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
21 Thg05, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Slipstream

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT! Kết thúc vào 9 Tháng 7

-50%
$9.99
$4.99
 

Về trò chơi nàySlipstream is a racing game inspired by the visuals, music, games and cars from the late 80s and early 90s. It's built on a custom game engine, with an authentic retro feel and unique graphics. The soundtrack, drawing from synthpop and jazz fusion influences, sets the tone for a race across a variety of exotic locations from all around the world, including cities, deserts, forests, mountains and beaches. Drifting and slipstreaming mechanics add depth to the driving gameplay, and the result is a challenging and exciting experience.

Features

 • Authentic pseudo-3D game engine with 2D graphics, just like the glory days of the arcade racers.
 • 20 Different tracks, set on a variety of exotic locations all around the world... and beyond.
 • Local multiplayer up to 4 players!
 • 6 Game modes:
  • Grand Tour, a road trip through exotic landscapes, with branching paths and rivals to race against.
  • Cannonball, a freely customizable race mode with optional traffic, rivals and other racers
  • Grand Prix, a championship mode with five races back to back and money prizes used to upgrade your car!
  • Single Race, just a race in any of the game's 20 tracks
  • Time Trial, a solo race against time
  • Battle Royale, an elimination endurance race mode
 • 5 Car models, each with its own specs and playstyle.
 • Original soundtrack with 9 exclusive songs + you can add your own music.
 • A variety of graphical options to customize the game's visuals, including 30fps mode, CRT and NTSC filters.

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Intel HD Graphics 5000
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: macOS 10.9+
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Intel HD Graphics 5000
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Ubuntu 18.04+ (or any distro with glibc 2.27 or newer)
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Intel HD Graphics 5000
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...