Cửa hàng điểm Tin tức Labs
Get ready for demonic aliens, cyber-mechanical vehicles, and interplanetary chainsaw warfare! Doomtrooper is a digital adaptation of the physical card game by the same name. Play Warrior cards to form your squad and earn victory points by eliminating the enemy's forces. Now in Early Access!
Đánh giá chung:
Khá tích cực (141) - 77% trên 141 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
3 Thg08, 2020
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Trò chơi truy cập sớm

Truy cập và bắt đầu chơi ngay lập tức; tham gia vào quá trình phát triển trò chơi khi chúng đang được hoàn thiện.

Chú ý: Trò chơi truy cập sớm này chưa hoàn thành và có thể sẽ có sự thay đổi. Nếu bạn không cảm thấy hứng thú với trạng thái hiện tại của trò chơi, bạn nên chờ đợi để theo dõi tiếp quá trình phát triển của trò chơi. Tìm hiểu thêm

Điều nhà phát triển muốn nói:

Tại sao Truy cập sớm?

“Doomtrooper is a Collectible Card Game thas has been beloved by millions all over the world! Since our Kickstarter in 2017 we've worked very hard to bring this game to the digital era with the help of our community! Moving to Early Access represents a big milestone where we can begin to add more testers to help make this game the best it can be!

We develop this game with a very community-oriented focus and Early Access is the perfect next step for us to increase our community size and invite more player feedback on balance, features, modes as we finish building this game together!”

Trò chơi này sẽ ở trạng thái truy cập sớm trong khoảng bao lâu?

“Less than 6 months, but we will update the community regularly on the progress!”

Phiên bản đầy đủ sẽ có sự khác biệt thế nào so với phiên bản truy cập sớm?

“Full version will be when players are allowed to purchase and build their own card collections. During Early Access we will have ways to play with a limited set or purchase the complete testing set to help us balance the game. The final states of Early Access will allow you access your entire collection of purchased/earned cards before we finalize the rules and stats and move to full release.”

Tình trạng hiện tại của phiên bản truy cập sớm là gì?

“The game has all main features implemented, including a tutorial, single-player practice mode, multiplayer ranked match, daily/weekly missions and tons of rewards to earn while you play!

Throughout early access, we will be adding the remaining cards, more content, and improvements to the tutorial, user onboarding and generally all aspects of the platform as we see spots to improve. We will also be adding more cosmetic rewards and unlocking Lore and Mission cards to collect.”

Liệu trò chơi sẽ có giá khác nhau giữa và sau khi Truy Cập Sớm?

“The game will still be free to play, but we will be selling different bundles of packs at full release.”

Bạn có kế hoạch tương tác với cộng đồng trong quá trình phát triển của mình như thế nào?

“We have a great community as it is on Discord and social media but want to bring the steam community on board as well!

We will be posting regular updates to the Steam page and using Steam as our primary method of onboarding new players.

We do weekly updates where many of the additions and changes come DIRECTLY from the community so we encourage players to be as involved as they feel comfortable and interact directly with the dev team on Discord to make sure their voices are heard.

Users may join our Discord at https://discord.gg/secretcowlevel where we offer daily updates, support and the ability to interact with the devs in real time.”
Đọc thêm
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Chơi Doomtrooper CCG

 
Xem toàn bộ thảo luận

Báo cáo lỗi và để lại phản hồi cho trò chơi này trên bảng thảo luận

Về trò chơi này

Form your squad by playing Warrior cards, equip them with powerful Attachments, defeat the opponent's Warriors to earn Victory points and win the match! In order to play cards, you'll need to spend Destiny Points, the "currency" used in Doomtrooper. Defeating an enemy Warrior or attacking the opponent directly will earn your choice between Destiny Points or Victory Points. First player to earn 20 Victory Points wins!


Features:
 • Gameplay based on the 90's Doomtrooper CCG, but re-imagined with a modern flair. Relive your nostalgia for a classic card game!
 • Choose from 7 different factions when constructing your deck, each with their own unique cards and playstyle.
 • Complete Daily Missions to earn yourself some coins to spend on packs, avatars, card backs and more!
 • Try and hold your own in Ranked mode! Work your way up through the ranks to unlock special avatars, titles, and other rewards.
 • Challenge a random player in casual Versus mode, or use our Discord features to send a match invite to your friends.
 • Play the Single-player Story Modes to unlock special rewards and learn more about the Mutant Chronicles universe.

Yêu cầu hệ thống

Windows
macOS
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 7 32-bit
  • Bộ xử lý: 1.5Ghz dual-core Intel Core i5
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Open GL 3.1+ Compliant
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 7 64-bit
  • Bộ xử lý: 2.0Ghz dual-core Intel Core i5 or higher
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA Geforce 600 series with 2GB memory or higher
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Mac OSX 10.9+
  • Bộ xử lý: 2 Ghz
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Open GL 3.1+ Compliant
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • Bộ xử lý: 1.5Ghz dual-core Intel Core i5
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Open GL 3.1+ Compliant
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit

Thẩm định viên nói gì

2 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...