Cửa hàng điểm Tin tức Labs
A jetpack sports game. Score goals against your opponents in this FPS online multiplayer game. Fly up in the air with your jetpack. Work with your teammates to make incredible plays. Practice solo or co-op vs bots. Play in 1st person or 3rd person view.
Đánh giá chung:
3 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
6 Thg12, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Trò chơi truy cập sớm

Truy cập và bắt đầu chơi ngay lập tức; tham gia vào quá trình phát triển trò chơi khi chúng đang được hoàn thiện.

Chú ý: Trò chơi truy cập sớm này chưa hoàn thành và có thể sẽ có sự thay đổi. Nếu bạn không cảm thấy hứng thú với trạng thái hiện tại của trò chơi, bạn nên chờ đợi để theo dõi tiếp quá trình phát triển của trò chơi. Tìm hiểu thêm

Điều nhà phát triển muốn nói:

Tại sao Truy cập sớm?

“It's time for players to be able to play and give feedback in order to improve Jetball as it develops. The freedom of movement allows players to develop their own play styles and strategies. Early access allows this creativity to begin sooner. Gameplay balances will likely be needed as players develop their skills and strategies.”

Trò chơi này sẽ ở trạng thái truy cập sớm trong khoảng bao lâu?

“Jetball will be in Early Access until it has working tutorials and single player training missions. Also the game needs to have the "programmer art" replaced with proper art assets. Being a solo developer means the game could be in early access for quite some time.”

Phiên bản đầy đủ sẽ có sự khác biệt thế nào so với phiên bản truy cập sớm?

“The full version will have a significant overhaul to the graphics. Jetball is built on Unreal Engine 4 and is capable of looking like a next gen title. At the same time more features like Tutorials, Matchmaking, Achievements, and Statistics will be added.”

Tình trạng hiện tại của phiên bản truy cập sớm là gì?

“The current Early Access version is a playable Alpha. Jetball is still in development and will continue to improve via updates. Some portions of the game still contain "programmer or filler art" and will be updated over time. With that said, the game is very playable. Online multiplayer is working reliably and fast. Players are currently playing across the world with each other.”

Liệu trò chơi sẽ có giá khác nhau giữa và sau khi Truy Cập Sớm?

“There may be slight price adjustments as the game nears completion but should not be significant. The replay value of Jetball will ensure that players that buy early will get the most out of Jetball.”

Bạn có kế hoạch tương tác với cộng đồng trong quá trình phát triển của mình như thế nào?

“Community forums are coming soon and currently there is an open dialog between developer and player via Discord chat.
Please join our verified discord http://discord.gg/jetball
Đọc thêm
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mua Jetball

 
Xem toàn bộ thảo luận

Báo cáo lỗi và để lại phản hồi cho trò chơi này trên bảng thảo luận

Về trò chơi này

Play jetpack soccer! You take control of a super athlete playing a football/basketball style sport in the future. You can take to the skies with a powerful jetpack. Maintain your speed by bunny hopping (or skiing) downhill giving way to unrestricted movement. The ball inherits all of your momentum as you throw, so speed plays a big part.

The game is being made by a solo developer. Please be warned that the game contains some "programmer art" at this time. There is no tutorial yet but it is in the works.

Objective

The objective is simple. Get the ball and throw it into the enemy goal. Pass and score off teammates using one-timers to add style points to your score. Like Basketball, score from long distance and you are also rewarded.

Weapons

To stop the enemy from scoring in your goal, you are equiped with 4 unique weapons.
 • The disc launcher shoots an explosive disc that not only harms players but also delivers a strong knockback.
 • The nade launcher lobs an explosive grenade that also harms players and delivers an even stronger knockback force.
 • The spike thrower shoots fast and deadly spikes that fly across the map at super speeds.
 • The boost gun can knock back players and also be used to grab that ball when it is just slightly out of reach.

Bots

The bots are capable of shooting you and scoring goals. You can set up a bot match to play however you wish (1 vs 20 or even 20 v 20) offline or online.

Maps

A variety of maps include small skirmish style maps, to great big maps that take a minutes to cross. Play 1v1 all the way up to 8v8 (or potentially higher).

Dedicated Servers

Run your own server and push the player limits as high as you can. Play by your rules.

Yêu cầu hệ thống

Windows
macOS
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: 64-bit Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel Dual Core 64-bit / AMD Dual Core 64-bit
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: nVidia GeForce GTX 560 1GB / AMD Radeon HD 5970 1GB
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: MacOS X 10.8.5
  • Bộ xử lý: Intel Core i5 2.4 GHz
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: nVidia GeForce GTX 560 1GB / AMD Radeon HD 5970 1GB
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Ubuntu Equivalent Distro
  • Bộ xử lý: Intel Dual Core / AMD Dual Core
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: nVidia GeForce GTX 560 1GB / AMD Radeon HD 5970 1GB
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit

Thẩm định viên nói gì

2 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...