Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Pinball FX3 trên Steam để có thể chơi.

Đánh giá chung:
8 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
26 Thg9, 2017
Nhà phát triển:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Nội dung tải thêm (DLC)

Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Pinball FX3 trên Steam để có thể chơi.

Mua Pinball FX3 - Marvel Pinball: Cinematic Pack

 

Về nội dung này

Tables inspired by blockbuster films in the Marvel Cinematic Universe come together in this thrilling pack featuring "Marvel's Guardians of the Galaxy", "Marvel's Avengers: Age of Ultron" and "Marvel's Ant-Man."

- An unlikely band of ragtag outsiders and misfits, led by the interstellar adventurer Star-Lord join forces to form the Guardians of the Galaxy. Can our improbable heroes defeat a cosmic force of epic proportions in Ronan the Accuser, and yet still secure the mysterious Orb?

- As Tony Stark's peacekeeping program takes a turn for the worse, Earth's Mightiest Heroes battle to save the planet from destruction at the hands of the villainous Ultron.

- Master thief Scott Lang becomes Ant-Man, with the ability to shrink in scale but increase in strength. Along with Dr. Hank Pym, they must pull off a heist that will save the world!

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 / Windows 8 / Windows 10
  • Bộ xử lý:
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa:
  • Lưu trữ: 6 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh:

Các DLC khác của trò chơi này

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Đang tải nhận xét...