Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Pinball FX3 trên Steam để có thể chơi.

Đánh giá chung:
2 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
26 Thg9, 2017
Nhà phát triển:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Nội dung tải thêm (DLC)

Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Pinball FX3 trên Steam để có thể chơi.

Mua Pinball FX3 - Marvel Pinball: Marvel Legends Pack

Mua Pinball FX3 - Marvel Pinball Season 1 Bundle BỘ (?)

Bao gồm 3 vật phẩm: Pinball FX3 - Marvel Pinball Original Pack, Pinball FX3 - Marvel Pinball Vengeance and Virtue Pack, Pinball FX3 - Marvel Pinball: Marvel Legends Pack

-20%
$23.97
 

Về nội dung này

Team up with iconic Super Heroes as they battle toe-to-toe with notorious villains in the Marvel Pinball: Marvel Legends Pack featuring ""Captain America"", ""Doctor Strange"" and ""Fantastic Four"".

- Lead the Howling Commandos as Captain America and defeat his arch-enemy, the fearsome Red Skull, who has come into the possession of a Cosmic Cube.

- Doctor Strange must conjure up all his mastery of the Mystic Arts to triumph over Baron Mordo, Dormammu and Nightmare, ruler of the Dream Dimension.

- The Fantastic Four must use their super powers to defeat Doctor Doom, Skrulls and the planet-consuming Galactus in order to save the Earth.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH:
  • Bộ xử lý:
  • Bộ nhớ: 4 MB RAM
  • Đồ họa:
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 6 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh:

Các DLC khác của trò chơi này

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Đang tải nhận xét...