29, a semi-autobiographic magical realist point and click. The first chapter to No Longer Home.
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

 

Đánh giá

“29 is a reflection on those precarious few months surrounding the end of university, channeled through a point and click aesthetic in the vein of Kentucky Route Zero.”
Waypoint

“Like memory, everything has a sheen of fiction to it. - 29 showcases the magical in the everyday domestic drudgery.”
The Guardian

“There is something, not an unease but an otherworldliness, that perpetuates the piece-a finely illustrated work that unfolds like a diorama.”
Killscreen

Về trò chơi này

29 acts as the first chapter in a series titled No Longer Home: a magical realist point and click game that follows the personal experiences of Bo and Ao: two graduates preparing to move out of their flat.
Wander through an intimate flat, examining the everyday belongings of the Bo and Ao; delve into their thoughts and insights, and mould your interpretation of the characters through branching, multiple-choice dialogue. Have BBQs, play video games and stay up late, just talking in bed.

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: Intel i3 or equivalent
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Lưu trữ: 3 GB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: macOS Sierra
  • Bộ xử lý: Intel i3 or equivalent
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Lưu trữ: 3 GB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Ubuntu or equivalent
  • Bộ xử lý: Intel i3 or equivalent
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Lưu trữ: 3 GB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

4 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.