Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Planet Coaster trên Steam để có thể chơi.

Đánh giá chung:
Khá tích cực (40) - 77% trên 40 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
21 Thg07, 2017
Nhà phát triển:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Xem qua toàn bộ loạt sản phẩm Frontier Developments trên Steam
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Nội dung tải thêm (DLC)

Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Planet Coaster trên Steam để có thể chơi.

Mua Planet Coaster - Knight Rider™ K.I.T.T. Construction Kit

 

Về nội dung này

Take a shadowy flight into Knight Rider™ K.I.T.T. Construction Kit for Planet Coaster.

The Knight Rider™ K.I.T.T. Construction Kit features in-game replicas of K.I.T.T., K.I.T.T. in Super Pursuit mode, and the evil Knight Industries prototype K.A.R.R. with silver and black finish.

With the Knight Rider™ Construction Kit all three vehicles will be made available in-game as 1:1.2 scale scenery pieces and 1:1.8 scale ‘kitbash’ models which can be disassembled and re-assembled

however you choose. The Knight Rider™ Construction Kit also includes a karting replica for the ‘Speed’ go-kart track, backlit logo sign and bonus animated FX pieces.

Champion the cause of the innocent, the helpless and the powerless in Planet Coaster today!

Karting Replica
• Miniature K.I.T.T. kart for ‘Speed’ karting track.

1:1.2 scale scenery pieces
• K.I.T.T. vehicle
• Super Pursuit K.I.T.T. vehicle
• K.A.R.R. vehicle

1:1.8 scale kitbash construction set
• Six-piece building set for building K.I.T.T., Super Pursuit K.I.T.T. and K.A.R.R.

Ride Sign
• Large backlit Knight Rider™ logo sign scenery piece

Themed FX pieces
• Explosion
• Bullet impacts x 2

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH *: Windows 7 (SP1+)/8.1/10 64bit
  • Bộ xử lý: Intel i5-2300/AMD FX-4300
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: nVidia GTX 560 (2GB)/AMD Radeon 7850 (2GB)
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 8 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH *: Windows 7 (SP1+)/8.1/10 64bit
  • Bộ xử lý: Intel i7-4770/AMD FX-8350
  • Bộ nhớ: 12 GB RAM
  • Đồ họa: nVidia GTX 980 (4GB)/AMD R9 380 (4GB)
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 8 GB chỗ trống khả dụng
* Bắt đầu từ 01/01/2024, phần mềm Steam sẽ chỉ hỗ trợ từ Windows 10 trở lên.

Các DLC khác của trò chơi này

Xem thêm từ Frontier Developments

Thẩm định viên nói gì

1 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc theo thời gian chơi của người dùng khi đánh giá được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Đang tải đánh giá...