GORN is a ludicrously violent VR gladiator simulator, made by Free Lives, the developers of Broforce and Genital Jousting.
Đánh giá gần đây:
Rất tích cực (21) - 90% trên 21 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (7,256) - 94% trên 7,256 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
18 Thg07, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Xem qua toàn bộ loạt sản phẩm Free Lives trên Steam
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Chỉ VR

Mua GORN

Mua Only in VR BỘ (?)

Bao gồm 5 vật phẩm: SUPERHOT VR, Job Simulator, GORN, The Last Clockwinder, Gorilla Tag

-25%
-42%
$109.95
$63.70

Mua Tentacular + GORN BỘ (?)

Bao gồm 2 vật phẩm: GORN, Tentacular

-15%
$38.23
 

Về trò chơi này

GORN is a ludicrously violent VR gladiator simulator, made by Free Lives, the developers of Broforce and Genital Jousting. Featuring a unique, fully physics driven combat engine, GORN combatants will be able to creatively execute their most violent gladiatorial fantasies in virtual reality. Savagely strike down an infinite supply of poorly-animated opponents with all manner of weapons – from swords, maces, and bows to nunchuks, throwing knives, massive two-handed warhammers or even your blood-soaked bare hands. The only limits to the carnage are your imagination and decency, in the most brutal and savage VR face-smashing game ever produced by man.

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

Blood and Gore

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel i5-4590
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce GTX 970
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  • Hỗ trợ VR: SteamVR. Room Scale 2m by 2m area required
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel i7-4770
  • Bộ nhớ: 16 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce GTX 980 Ti
  • DirectX: Phiên bản 12
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng

Xem thêm từ Free Lives

Thẩm định viên nói gì

214 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc theo thời gian chơi của người dùng khi đánh giá được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...