You find yourself trapped above the clouds - in a mile high building which is still partly under construction! Can you escape? Explore the environment, solve puzzles, investigate clues, and find your way through a total of 3 large areas to -hopefully- escape the penthouse of this VR escape room game.
Đánh giá chung:
Khá tích cực (49) - 71% trên 49 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
13 Thg11, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Chỉ VR

Mua EscapeVR: Trapped Above the Clouds

Mua EscapeVR: Double Feature

Bao gồm 2 vật phẩm: EscapeVR: The Basement, EscapeVR: Trapped Above the Clouds

-10%
$14.38

Mua EscapeVR: Escape Again BỘ (?)

Bao gồm 2 vật phẩm: EscapeVR: The Basement, EscapeVR: Trapped Above the Clouds

-10%
$14.38
 

Đánh giá

“I also need to mention the visuals in Escape!VR – Above the Clouds of course, which is nothing short of spectacular [...] If you’re looking for a fun escape the room game then this is one of the best ones around”
VR The Gamers

Về trò chơi này

EscapeVR: Trapped Above the Clouds is an 'Escape The Room' genre game which was inspired by real-life escape games and written from the ground up as a room-scale virtual reality experience.

'Trapped Above the Clouds' is the second installment of the EscapeVR series. It is longer, larger, and more challenging than the first game, EscapeVR: The Basement.

Your Mission

You find yourself trapped above the clouds - in a wardrobe of a mile high building which is still partly under construction. Can you escape? Not everything seems to be working as expected. You might just have to do some construction work yourself, or even nick some equipment from the canceled base jump event on the roof...

Explore the environment, solve puzzles, dare to do some crazy stuff, investigate clues, and find your way through a total of 3 large areas to -hopefully- escape the penthouse of this VR escape room game.

Features


 • Explore three distinct areas with a total of over 800 square meters, and more than 250 items to interact with.
 • The game is designed for room scale and features a teleporting system.
 • In case you get stuck, a built-in hint system provides you with clues. You’ll also get in-game statistics about your performance, and there are Steam achievements to unlock!

Will you take on the challenge?
Will you manage to escape - above the clouds?


Also available for VR Arcades via SpringboardVR.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH *: Windows 7 or later, 64bit
  • Bộ xử lý: Intel Core i5-4590
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: Geforce GTX 970 or AMD Radeon R9 29
  • Lưu trữ: 6 GB chỗ trống khả dụng
  • Hỗ trợ VR: SteamVR. Standing or Room Scale
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH *: Windows 7 or later, 64bit
  • Bộ xử lý: Intel Core i5-6500
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: Geforce GTX 1060 or AMD Radeon RX 480
  • Lưu trữ: 6 GB chỗ trống khả dụng
* Bắt đầu từ 01/01/2024, phần mềm Steam sẽ chỉ hỗ trợ từ Windows 10 trở lên.

Thẩm định viên nói gì

18 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc theo thời gian chơi của người dùng khi đánh giá được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...