8-Bit Invaders! is a fast-paced, retro Real-Time Strategy game for the PC. Control the military might of the Galactic Marine Corps or Invade with the devastating power of the Cranioids! Mine, Build, and Fight your way to victory! Conquering the Multiverse was never so easy.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (378) - 82% trên 378 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
16 Thg12, 2016
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mua 8-Bit Invaders!

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT! Kết thúc vào 16 Tháng 12

-50%
$14.99
$7.49
 

Về trò chơi này

The Invasion Has Begun!

8-Bit Invaders! is a fast-paced, retro Real-Time Strategy game for the PC. Control the military might of the GALACTIC MARINE CORPS or invade with the devastating power of the alien CRANIOIDS! No matter which side you choose, everything in 8-Bit Invaders! is easy to understand for beginners and hardcore gamers alike. Collect resources, build your army, and then crush your opponent!

Conquering the Multiverse was never so easy.

A 24 mission single-player campaign comes with achievements and technology that grow your destructive power with every victory. Fight alone or find a buddy and take on the enemy together in 10 additional co-op missions. Or, test your skills against the AI in a variety of 2, 4, 6 or 8-player maps in skirmish battles.

8-Bit Invaders! includes all of this, and more…

 • 24 offline campaign missions.
 • New 'Conquer The Multiverse' real-time strategic metagame scenarios providing for opportunities to invade new worlds
 • Classic Base-Building mechanics let you construct the ultimate HQ from which to launch attacks against your foes.
 • Easy to understand advanced military and alien units and structures lets RTS beginners jump right in.
 • 10 co-op missions to play with your friends.
 • Destructible environments on maps ranging from small to very large.
 • 2-8 player battles against Human and AI opponents of varying skill levels.
 • A rocking soundtrack from composer Frank Klepacki.
 • Full cross-play with 8-Bit Armies and 8-Bit Hordes for those epic MEGA BATTLES between factions across games, and the Multiverse!
 • From the same team that brought you RTS classics such as Star Wars: Empire at War, Universe at War, and Grey Goo.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH *: Windows Vista SP2
  • Bộ xử lý: 2.6 GHz Dual Core Processor
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Nvidia Geforce GTS 250 or ATI Radeon HD 3870
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH *: Windows 7 or newer
  • Bộ xử lý: 2.6 GHz+ Quad Core Processor
  • Bộ nhớ: 6 GB RAM
  • Đồ họa: Nvidia GeForce 550 Ti or AMD Radeon HD 6800 Series
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
* Bắt đầu từ 01/01/2024, phần mềm Steam sẽ chỉ hỗ trợ từ Windows 10 trở lên.

Thẩm định viên nói gì

25 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...