Cửa hàng điểm Tin tức Labs
Team-based action game with insane physics-driven power-ups. Shoot, duck behind cover, and coordinate with teammates...all in glorious VR! Play both Singleplayer Story Mode and Online Multiplayer!
Đánh giá chung:
Rất tích cực (345) - 92% trên 345 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
21 Thg12, 2016
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Chú ý: Cần một bộ thực tế ảo. Xem mục hỗ trợ VR để biết thêm thông tin.
Chỉ VR

Mua Smashbox Arena

 

Đánh giá

“This is what happens when Counter-Strike meets Mario Kart in VR...And it’s way more fun that it has any right to be.”
Polygon

“Smashbox Arena is my favorite multiplayer VR game that you have never heard of - until today.”
Chet Faliszek

“BigBox VR has tapped into a special kind of addictive fun you don’t find in most VR games yet.”
UploadVR

Về trò chơi này

Smashbox Arena is a team-based action game with insane physics-driven power-ups.

2 modes of play: Singleplayer Story Mode and Online Multiplayer (AI Characters will join teams if there aren't enough players)!

Easy to learn, difficult to master -- Fast-paced, multiplayer designed from ground up for VR headset and touch controllers!


Beat Story Mode in 3 levels of difficulties to unlock new Heads and Mini-Bios. And match up with friends and competitors from around the world! Work together with players and have fun with friends. Gesture your tactical plans, do a victory dance, and communicate with competitors using voice chat!Master 6 power-ups like Giant Boulders, Sniperballs and Heat Seeking Missiles. Creatively combine them to create endless unpredictable and funny situations!


Dodge your opponent's projectiles and use the environment as cover. Out-maneuvering your opponents in VR never felt so intense!


Zoom, rotate, and watch the action unfold in real time in VR God-View. Learn your opponents' tactics and strike back!Yes, you can unlock a Pear in the game. Enough said!

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 7 SP1, Windows 8.1 or later, Windows 10
  • Bộ xử lý: CPU: Intel i5-4590 equivalent or better
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Nvidia GeForce GTX 970, AMD Radeon R9 290 equivalent or better
  • Lưu trữ: 3 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: N/A
  • Ghi chú thêm: Only for VR
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...