Before Common Era (B.C.E.) is a top-down multiplayer action game set in the Stone Age. Brandish prehistoric weapons and face off against your enemies across a variety of prehistoric environments. Smash, sock, and skewer your way to the top of the food chain in B.C.E.!
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
12 Thg9, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua B.C.E.

 

Về trò chơi này

Before Common Era (B.C.E.) is a top-down multiplayer action game set in the Stone Age. Brandish prehistoric weapons and face off against your enemies across a variety of prehistoric environments. Challenge your friends to some couch-multiplayer action, or buddy up and go online to take on the world! Unlock cosmetic items to customize your caveman - the finest warriors wear only the finest furs. Smash, sock, and skewer your way to the top of the food chain in B.C.E.!

Key Features

 • Engage in fast-paced, comical, and competitive gameplay
 • Battle with up to 4 local or online players
 • Crush enemy cavemen using prehistoric weapons
 • Extinguish the enemy team's fire pits to win in the never-before-seen game mode, Burnout
 • Earn Favor from your accomplishments in battle
 • Unlock cosmetic items like hats and weapon skins by spending Favor
 • Express yourself and customize your caveman
 • Travel to distinct and beautiful environments
 • Survive the wild hazards of the Stone Age, from freezing blizzards to ravenous sharks

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 32b
  • Bộ xử lý: Core i3 @ 2.00Ghz
  • Bộ nhớ: 3 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce 9800 GT / AMD HD 6850 / Intel HD Graphics 4400
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: NA
  • Ghi chú thêm: Gamepad Recommended
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 10 (32-bit)
  • Bộ xử lý: Core i5 @ 3.00Ghz
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce GTX 560 / AMD R7-260X
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: NA
  • Ghi chú thêm: Gamepad Recommended
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.