Martha is dead is a dramatic psychological thriller, of gloomy and dreamlike tones, a mix of history, superstition and psychological distress.
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
TBA
Nhà phát triển:
LKA
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Trò chơi này chưa có trên Steam

Ngày dự kiến phát hành: TBA

Bạn quan tâm?
Hãy thêm trò chơi vào danh sách ước và nhận thông báo khi nó ra mắt trên Steam.
Thêm vào danh sách ước
 

Về trò chơi này

From the creator of The Town of Light, Martha is Dead is a first person dark psychological thriller, combining disturbing and dreamlike tones with a mix of history, superstition and psychological distress.

Tuscany, 1944. As conflict intensifies between German and Allied forces, the body of a woman is found drowned. Her twin sister must alone deal with the acute trauma of loss, while the truth of the brutal murder is shrouded by mysterious folklore and the extreme horror of war which draws ever closer.

Add Martha is Dead to your wishlist and follow us on Facebook to stay updated on news and development state!

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

Trò chơi này có thể chứa nội dung không phù hợp với mọi lứa tuổi, hoặc không phù hợp để xem tại công sở: Nội dung gợi dục hoặc khiêu gợi, Nội dung người lớn

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7/8/10 64bit
  • Bộ xử lý: Intel Core i3 or equivalent AMD
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce GTX 560, AMD Radeon HD 7790
  • Lưu trữ: 10 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7/8/10 64bit
  • Bộ xử lý: Intel Core i5 or equivalent AMD
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce GTX 1060
  • Lưu trữ: 10 MB chỗ trống khả dụng
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.