Martha is dead is a dramatic psychological thriller, of gloomy and dreamlike tones, a mix of history, superstition and psychological distress.
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
TBA
Nhà phát triển:
LKA
Nhà phát hành:
LKA

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Ra mắt vào: TBA

 

Về trò chơi này

What would happen if one day, all of a sudden, you were to discover that you're just one of the personalities of a stranger?

Would you still trust yourself?


Martha is dead is a first person dramatic psychological thriller, of gloomy and dreamlike tones, a mix of history, superstition and psychological distress.
An unexpected death and the violence of war will break the already precarious equilibrium of the main character leaving a deep scar in her life.
The game is set in Italy, Tuscany countryside (south of the Gothic line) in 1944 during the retreat of German army and the Ally advancement.

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

Trò chơi này có thể chứa nội dung không phù hợp với mọi lứa tuổi, hoặc không phù hợp để xem tại công sở: Nội dung gợi dục hoặc khiêu gợi, Nội dung người lớn

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7/8/10 64bit
  • Bộ xử lý: Intel Core i3 or equivalent AMD
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce GTX 560, AMD Radeon HD 7790
  • Lưu trữ: 10 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7/8/10 64bit
  • Bộ xử lý: Intel Core i5 or equivalent AMD
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce GTX 1060
  • Lưu trữ: 10 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

1 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.