Dashy Square VR is a rhythm-based arcade platformer with over 40 soundtracks from 22 different awesome song artists.
Đánh giá chung:
2 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
14 Thg07, 2016
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chú ý: Cần bộ mũ chụp thực tế ảo Oculus Rift. Xem mục VR được hỗ trợ để biết thêm thông tin.
Chỉ VR

Mua Dashy Square VR

 

Đánh giá

“An open riff on the Geometry Dash formula, Dashy Square mixes up its side-scrolling platforming with gravity shifts, disorientating screen flips and a ton of deadly obstacles”
James Gilmour (AppSpy) at The Big Indie Pitch (MIGS 2015)

Về trò chơi này

Dash, jump, fly and wave your way through epic levels with rhythm-based gameplay! Do you have what it takes? Follow the beat as you play levels or endless waves while staying in tune with the rhythm of each song. Join what could possibly be the impossible game to beat!

GAME FEATURES:
◉ 45 Amazing electronic/edm soundtracks from 23 great artists
◉ 130 unlockable characters
◉ 17 Levels to play from (5 endless modes)
◉ Customize all game textures, songs, trails, colors and much more
◉ Tons of power-ups for your Jetpack, Hoverboard and Spaceship
◉ Trophies and Secret Keys to collect every level
◉ Practice mode to enhance your skills

ARTISTS (Special thanks and Credits to):
Tobu, F-777, K-391, ForeverBound, TeknoAXE, Xtrullor, Env, Djjaner, NIGHTKilla (Rukkus), Detious, Alan Walker, T-Mass, Boom Kitty, Dimrain47, OMFG, Mafia Pineapple, Dex Arson and Nameless Warning

Music/Artists provided by Argofox
Thomas VX/DOCTOR VOX, Valesco and From The Dust

Music/Artists provided by Tasty
TheFatRat, Shirk/Shurk

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP
  • Bộ xử lý: 2.0+ GHz
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: OpenGL 2.0+ Support
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: May work without minimum requirements

Thẩm định viên nói gì

2 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...