Quarantine is an intense turn-based strategy game about waging war on pandemic disease. Recruit a team of specialized operatives to deploy on worldwide missions. Research the contagion, upgrade your tech, and quarantine the outbreak before it kills us all.
Đánh giá chung:
Trái chiều (245) - 58% trên 245 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
9 Thg02, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Quarantine

 

Về trò chơi này

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 or newer, 32-bit
  • Bộ xử lý: i3-2125
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: 2 GB VRAM
  • DirectX: Phiên bản 10
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 5 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 10 64-bit
  • Bộ xử lý: i5-2405S
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce GTX 770, 2 GB VRAM
  • DirectX: Phiên bản 12
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 5 GB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

10 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...