Cửa hàng điểm Tin tức Labs
MADNESS: Project Nexus is a third-person Run n' Gun-slash-Beat'Em Up filled with arcade-style action and button-mashing brutality. Gun your way through the neverending onslaught of Arena Mode, and the main campaign of Story Mode.
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
September 29, 2021
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Trò chơi này chưa có trên Steam

Ngày dự kiến phát hành: September 29, 2021

Bạn quan tâm?
Hãy thêm trò chơi vào danh sách ước và nhận thông báo khi nó ra mắt trên Steam.
Thêm vào danh sách ước
 

Về trò chơi này

MADNESS: Project Nexus is a third-person Run n' Gun-slash-Beat'Em Up filled with arcade-style action and button-mashing brutality. Train your custom Madness combatant for the endless trials of Arena Mode, building weapons from your own sick imagination to get through just one more wave of deranged assailants. Or, play through the core campaign as the antiheroes of the Madness universe and unearth the terrible secrets of Project Nexus itself.

MADNESS: Project Nexus challenges your use of immersive & tactical combat, on-your-feet decision making, environmental navigation, a massive selection of weapons, and a pretty heavy dose of comic blood and violence. You'll progress through the game by navigating between rooms and overworld stages, engaging baddies along the way (who become wiser and more tactical as you advance). Not everyone is cut out to survive; we think you may be the exception.

Can you overcome the hordes of gun-toting Agents, sword-brandishing assassins, and bullet-deflecting giants that Project Nexus throws in your path? Grab your trusty weapon and let's find out.

MADNESS: Project Nexus features:
 • Story Campaign: Take the reigns of the heroes of the Madness universe, and infiltrate heavily guarded installations, survive cultist-ridden tunnel networks, fight back against dynamite-wielding cannibal bandits, and dodge the grasp of armor-plated Mag Agents over three times your size.
 • Arena Mode: Create your character from scratch, advance through specialized skill tiers, and build a unique Madness warrior who is equipped to take on wave after wave of never-ending badguys in several combat environments. Build your own custom weapons and outfit them with the latest technology to give yourself the edge you're going to need to pull through.

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

This game features cartoon violence and gore.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: Dual Core 2.0GHz
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: 512MB memory or better
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Bộ xử lý: AMD 3.7GHz
  • Bộ nhớ: 12 GB RAM
  • Đồ họa: 1GB memory or better
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.