Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Tabletop Simulator trên Steam để có thể chơi.

Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
7 Thg10, 2016
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Nội dung tải thêm (DLC)

Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Tabletop Simulator trên Steam để có thể chơi.

Mua Spirits of the Rice Paddy

 

Về nội dung này

Only the host needs to own this DLC.

2-4 Players | Ages 13 & Up

90 Minutes

About Spirits of the Rice Paddy


Ancient Balinese legend describes a host of powerful spirits who help poor rice farmers achieve success. These farmers have long used a sophisticated irrigation system to organize rice cultivation by integrating religious devotion and social responsibility with traditional farming methods. Even modern farmers seek to placate the spirit world in their quest to produce an abundant harvest.

In Spirits of the Rice Paddy, players must compete with fellow rice farmers to construct and tend rice paddies. Oxen can build walls and remove large rocks. Ducks can be employed to eat harmful pests and fertilize the fledgling crops. Weeds must be kept at bay. And, most importantly, water must be conserved and released with the greatest of care.

With a little luck, all that back-breaking labor will pay off in the end. The good news is that the spirits are eager to assist, granting many special abilities, blessings and magic. The farmer who produces the most rice over seven rounds wins the game.

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP SP2
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Integrated
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 4 GB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: OSX 10.8
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Integrated
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 4 GB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Integrated
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 4 GB chỗ trống khả dụng

Các DLC khác của trò chơi này

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Đang tải nhận xét...