PlatinumGames’ revolutionary sci-fi action shooter slide-boosts onto PC. Battle legions of future-tech enemies using a vast arsenal of weapons, including all DLC. Fully unlocked framerate and gorgeous HD resolutions up to 4K. The definitive way to play: war has accelerated.
Đánh giá gần đây:
Rất tích cực (47) - 89% trên 47 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (5,823) - 89% trên 5,823 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
25 Thg05, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mua Vanquish

Mua Bayonetta & Vanquish Bundle BỘ (?)

Bao gồm 2 vật phẩm: Bayonetta, Vanquish

-5%
$37.98
 

Đánh giá

“This is a masterpiece.”
Eurogamer

“Controls and runs like a dream on PC.”
PC Gamer

“Undoubtedly this is the best way to play Vanquish.”
PCGamesN

Về trò chơi này
From master director Shinji Mikami of Resident Evil fame, SEGA brings PlatinumGames’ revolutionary sci-fi action shooter to PC. Unlocked framerate, unlocked HD resolutions, extensive graphics options: the definitive way to play. War has accelerated.

Gear up in the Augmented Reaction Suit as government operative Sam Gideon and become the ultimate weapon. Combine unrivalled firepower with superhuman speed and agility to take down a huge variety of deadly robots.

Features


 • Fast, fluid and frenetic combat – PlatinumGames bring their signature action mechanics to the shooter genre: boosting, evading, Augmented Reaction mode, and more

 • Kinetic melee moves – unique offensive and defensive moves that vary with your loadout

 • Deadly firepower – command a vast arsenal of high-tech weapons, including all DLC weapons

 • Legions of enemies – a huge variety of enemies to take down, from robot grunts to epic giant boss battles, all with smart AI

 • Spectacular environments – fight your way through SC-01 Providence space colony, high-tech sci-fi battleground of the future

 • Challenge and competition – race to the top of the online leaderboards with a rewarding scoring system and multiple difficulty modes that ensure challenging replayability

 • Full Steam Support – Steam Achievements, Steam Cloud Save, Trading Cards, and Big Picture Mode

 • Unlocked resolutions – play at 4K and beyond

 • Unlocked framerates – push it as far as your rig will take you; PC gaming at its most liberating

 • Enhanced PC graphical options – anti-aliasing, anisotropic filtering, SSAO lighting, scalable texture and shadow quality, post-processing effects and more

 • Full EFIGS + Japanese support – voice overs, subtitles, and game menus in any language combination


Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

Blood and Gore, Intense Violence, Strong Language

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH *: Microsoft Windows 7 / 8 (8.1) / 10
  • Bộ xử lý: Intel Core i3 (2.9 GHz) or AMD equivalent
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Dx9 compliant video card with 1 GB VRAM (Nvidia GeForce 460 or AMD Radeon 5670)
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 20 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH *: OS: Microsoft Windows 7 / 8 (8.1) / 10
  • Bộ xử lý: Intel Core i5 (3.4 GHz) or AMD equivalent
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: Dx11 compliant video card with 2 GB RAM (Nvidia GeForce 660 Ti or AMD Radeon R9 270)
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 20 GB chỗ trống khả dụng
* Bắt đầu từ 01/01/2024, phần mềm Steam sẽ chỉ hỗ trợ từ Windows 10 trở lên.

Thẩm định viên nói gì

179 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc theo thời gian chơi của người dùng khi đánh giá được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...