Cửa hàng điểm Tin tức Labs
Cubicolor is a minimalist puzzle game. The rules are simple: Match the color patches on the board and reach the exit, all on one single path. The game gets harder as the levels progress, always accompanying you with soothing piano tunes.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (174) - 93% trên 174 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
18 Thg03, 2016
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mua Cubicolor

 

Về trò chơi này

Cubicolor is a minimalist puzzle game with soothing piano music.

The rules are simple: Match the color patches on the board and reach the exit, all on one single path. Every tile can only be touched once before it falls into nothingness. The game features 50 different levels and gets harder as you progress, always accompanying you with relaxing piano tunes.

Yêu cầu hệ thống

Windows
macOS
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows Vista SP2
  • Bộ xử lý: x86 (32-bit) or x64 (64-bit) CPU
  • Bộ nhớ: 256 MB RAM
  • Đồ họa: GPU supporting OpenGL ES 3.0
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Mac OS X 10.7.3
  • Bộ xử lý: x64 CPU
  • Bộ nhớ: 256 MB RAM
  • Đồ họa: GPU supporting OpenGL ES 3.0
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Ubuntu 10.04 LTS or similar
  • Bộ xử lý: x86 (32-bit) or x64 (64-bit) CPU
  • Bộ nhớ: 256 MB RAM
  • Đồ họa: GPU supporting OpenGL ES 3.0
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

8 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...