This Is the Police is a strategy/adventure game set in a city spiraling the drain. Taking the role of gritty Police Chief Jack Boyd, you'll dive into a deep story of crime and intrigue. Will Jack reach his retirement with a nice stack of bills, or will he end up broken ... or worse?
Đánh giá gần đây:
Rất tích cực (107) - 82% trên 107 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (6,117) - 83% trên 6,117 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
2 Thg08, 2016
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua This Is the Police

Mua This Is the Police Bundle BỘ (?)

Bao gồm 2 vật phẩm: This Is the Police, This Is the Police 2

-10%
$26.98

Mua Rebel Cops & This Is the Police Bundle BỘ (?)

Bao gồm 3 vật phẩm: This Is the Police, This Is the Police 2, Rebel Cops

-10%
$35.97
 

Về trò chơi này

Dive into a deep story of corruption, crime and intrigue. Take the role of gritty Police Chief Jack Boyd, and come face to face with the ugly underbelly of Freeburg, a city spiraling the drain. Will Jack reach his retirement with a nice stack of bills, or will he end up broken ... or worse?


Manage your staff, respond to emergencies, and investigate crimes in a city on the brink of chaos. The mafia underworld maneuvers behind the scenes, sinking their claws ever deeper into the city, even as the mayor is ready to exploit every situation to his political advantage.

Choose your approach to each situation as it unfolds. Sometimes you’ll be responding to a developing crisis at a crime scene, or negotiating with Freeburg’s crime bosses. Sometimes you’ll find yourself dodging questions in the press room, or even the occasional cross-examination in the witness box. Can you keep this pressure cooker from exploding, at least for long enough to stash away a nice retirement nest egg?


 • Your mission is clear: make $500,000 in 180 days, before Jack Boyd reaches retirement. How? That’s up to you!

 • Decisions, decisions! This Is the Police is all about a dark story and how you react to it. Whatever you decide, your choices will influence the game – and the fate of Jack Boyd.

 • The Good, the Bad, and... the Ugly? The Chief of Freeburg's Police Department deals with all kind of people. It is up to you to find the bad guys, and decide how to deal with them.

 • Carry out your duties. As head of Freeburg PD, Jack deals with all sorts of challenges every day: responding to emergencies, managing his officers, defending the department against City Hall and a corrupt mayor, and much more.

 • Solve Investigations and gather evidence against the criminal gangs of Freeburg.

 • Deal with the competing powers of the city. Everyone offers you favors, and each one comes at a price.

 • Rich and fully voiced story: Jack Boyd is portrayed by Jon St. John, the voice of Duke Nukem.

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

Trò chơi này có thể chứa nội dung không phù hợp với mọi lứa tuổi, hoặc không phù hợp để xem tại công sở: Nội dung gợi dục hoặc khiêu gợi, Thường có bạo lực hoặc máu me, Nội dung người lớn

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP 32
  • Bộ xử lý: Dual Core CPU
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Geforce 7800, AMD HD 4600, Intel HD3000 or similiar
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Lưu trữ: 5 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectX compatible
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Quad Core CPU
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce 560 or higher, AMD Radeon HD 5800 or higher
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 5 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectX compatible
  Tối thiểu:
  • HĐH: Mac OS X 10.8.5
  • Bộ xử lý: Dual Core CPU
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce GT 330M, AMD Radeon HD 5750M, Intel HD 4000 or similar
  • Lưu trữ: 5 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Soundblaster compatible
  Tối thiểu:
  • HĐH: Ubuntu 12.04
  • Bộ xử lý: Dual Core CPU
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce GT 330M, AMD Radeon HD 5750M, Intel HD 4000 or similar
  • Lưu trữ: 5 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Soundblaster compatible

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...